Årets innsamlingsaksjon går av stabelen 7.-15. mars. Normalt går over 20.000 bøssebærere, der i blant russene i Vest-Lofoten, fra dør til dør for å samle inn penger til forskning på kreftformer få overlever. Nå tar Kreftforeningen nødvendige grep.

- Vi vil gjøre det vi kan for å hindre spredning av coronaviruset, ikke minst med tanke på sårbare grupper. Dette er en del av vårt samfunnsansvar. Derfor gjennomfører vi ikke fysiske aksjoner fra dør til dør eller på offentlige steder, men fortsetter med full styrke i våre digitale kanaler, sier Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen.

Målet er fortsatt å samle inn 45 millioner kroner gjennom Krafttak mot kreft.

- Det er stort engasjement for kreftsaken i befolkningen. Vi håper folk vil vise like stor giverglede gjennom Vipps og våre nettsider i stedet, sier Ryel.