Kravet om å fly med tomme midtseter har ført til stor irritasjon: – Nå er tilbudet både dyrt og fraværende