I den anledning har vår klasse ved Vest-Lofoten VGS, EL2B, rettet en anmodning til skolens ledelse, da vi mener vg2 yrkesfag også må regnes som avgangselever?

Hele poenget med skolegang er jo å komme ut i arbeid, tjene penger og bli samfunnsnyttige medborgere. Dette fremmer både folkehelse og livsmestring, og det sørger for et bærekraftig samfunn, for å sitere Fagfornyelsen, overordnet del.

Vi sitter ikke med de eksakte tallene, men med tanke på hvor stor del av universitetsstudentene våre som studerer år etter år, uten å avlegge eksamen, kan nok vårt bidrag til statskassa, via skatteseddelen, bidra til å finansiere både disse og andre studenter som er usikre på sine valg, og som kanskje dropper ut om et år eller to.

De fleste av oss på EL begynner som lærlinger til sommeren, noe som innebærer at vi har en konkret jobb å gå til, så snart vi avslutter skolen. Vi mener derfor at både lærerne - og ikke minst skoleledelsen - ikke må glemme at de har et samfunnsmandat, med å oppmuntre til at elevene kommer seg fort ut i lære eller annet arbeid.

Vi har oppfattet at fylket har blitt argumentert med at vg2 yrkesfag ikke er avgangselever på samme måte som studiespesialiserende, og at vi først er ferdige om tre år, etter endt læretid - men det heter da standpunktkarakter, de karakterene vi får - altså avsluttende?

Fylkesdirektøren argumenterte i sitt tilsvar på vår henvendelse, at vi trenger denne ekstra tiden fram mot sommerferien til å sikre et bredt vurderingsgrunnlag, og at vi har hatt ustabil skole- og vurderingssituasjon dette skoleåret. Det er mulig dette gjelder for noen regioner, men vi på VLV har ikke merket noe til dette, og har hatt prøver i massevis. Når flere avsluttende prøver/tentamen i tillegg ble lagt til tidlig i mai, er det nok ikke bare vi elever som lurer på hva vi skal fylle timene helt fram til St. Hans med.

Det er ikke så ofte vi har sympati med lærerne, men de vil få en utfordring med å holde skolemette ungdommer i aktivitet med «fingermaling» og diktanalyser langt inn i midtsommernatten.

Lenge leve yrkesfag!

Hilsen elevene i Elektro 2B.