(Avisa Nordland)

Nettavisen: 6.311 bedrifter har gått konkurs eller blitt tvangsavviklet siste år. Det er bare 138 færre enn da finanskrisen herjet i 2009.

Det viser konkursstatistikk fra data- analyseselskapet Bisnode.

Tallene viser en kraftig økning i forrige måned. Bare i oktober steg antall konkurser med 7 prosent, sammenlignet med oktober i fjor. Tvangsavviklingene økte med 11,6 prosent i samme måned.

Tallene gir grunn til bekymring, mener økonom, ifølge Nettavisen.

– Konkursene er en viktig indikator på hvordan det står til i norsk næringsliv. Når vi nå ser at vi nærmer oss nivået under finanskrisen er det jo litt bekymringsfullt, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode i en melding.

Han forteller videre at den svake kronen deler norsk næringsliv i to.

– Fort ende i skifterette

– Den svake kronen vi opplever for tiden hjelper eksportbedriftene, men en stor del av norsk næringsliv baserer seg på salg av importvarer. Når den svake krona gjør at innkjøpsprisen øker, må man sette opp prisene for å beholde marginene. Men mange bransjer opplever så stor konkurranse at det ikke lar seg gjøre, da kan det fort ende i skifteretten, forklarer Ruud.

Hos NHO er man ikke like bekymret.

– Det er ikke gunstig at bedrifter går over ende. Det er en indikasjon på omsetningssvikt, manglende inntjening og svak markedsutvikling. I tillegg er det ille for alle dem som mister jobbene sine. Samtidig er det en naturlig del av næringssyklusen at bedrifter vokser, krymper og går konkurs, sier sjeføkonom Øystein Dørum til Nettavisen.

God utvikling i norsk økonomi

Han mener vi i dag er langt fra samme situasjon som under finanskrisen for ti år siden.

– Vi ser nå en økning i aktivitet og en nedgang i arbeidsledighet. I 2009 falt aktiviteten og ledigheten økte.

Han tror økningen i konkurser handler mer om struktur enn konjunktur. Samtidig peker han på flere bransjer som har utfordringer.

– Varehandelen har vært presset fra alle kanter gjennom flere år. Også bygg- og anlegg har hatt et tungt år etter flere år med oppgang.

Mange konkurser, få jobber

Man må også se på hvilke bedrifter som går konkurs. Ikke bare hvor mange, mener Dørum og trekker fram antall konkurser i varehandelen tredje kvartal i år.

– Da gikk 250 bedrifter konkurs og 900 ansatte mistet jobbene sine. Det sier at det ikke er så mange store varehandelsbedrifter som gikk konkurs.

I tallene fra Bisnode, er det bygg- og anleggsbransjen som har flest konkurser. 1 av 4 konkurser siste år har skjedd i denne bransjen. Samtidig opplever varehandelen en liten nedgang.

– Det er over lengre tid meldt om mange konkurser hos kjeder og enkeltstående bedrifter innen detaljhandel, så det er litt positivt overraskende at det faktisk er en liten nedgang i konkursene i denne bransjen, sier Ruud i Bisnode.­

– Imidlertid viser bransjer som er nært knyttet til detaljhandelen, en gros/agentur og lagring/transport, en konkursøkning på henholdsvis 13,4 prosent og 11,4 prosent i årets ti første måneder.