Kommunestyret i Flakstad ligger nede fram til 1. august

Beslutningsmyndigheten til Flakstads kommunestyre delegeres til formannskapet, som kan holde internettmøter.