Kommunen vil unngå institusjonspreg: Bygger 32 nye boliger på Torvhaugan

Utbyggingen, som også består av nytt dagsenter og ny barneavlastning, er anslått til å koste 200 millioner kroner.