Kommunen opplever stor pågang og ber om mer penger fra Husbanken: 40 søknader om startlån hittil i år

Koronakrisen har ført til at flere søker om startlån og nå har Husbanken åpnet for at kommunene kan søke om økt låneramme.