Kommunen ønsker toaletter på Rambergstranda: – Har vært delte meninger

Gjennom deler av året er Rambergstranda hyppig besøkt av lokale og tilreisende. Flakstad kommune mener at det er et betydelig behov for å få opp offentlige toaletter, og håper å få opp et nytt servicebygg innen utgangen av sommeren.