Kommunen med hårete mål: – Skolen må være best i Nordland

Lavere elevtall fører til oppsigelser og kutt, men kommunedirektøren foreslår å samle skole og barnehage i et oppvekstsenter til 50 millioner kroner.