Vestvågøy kommune er i oppstartsfasen med en naturmangfoldsplan, og ønsker dine innspill.

Derfor inviterer Marit Gressetvold, miljøfaglig ansvarlig i kommunen, til et digital folkemøte tirsdag kveld, om naturmangfold i Vestvågøy, Vågan og Flakstad.

Formålet med naturmangfoldsplanen er å få bedre kunnskap om natur i lofotkommunene. Informasjonen skal være tilgjengelig for allmennheten og for forvaltningen selv.