«Torsdag 1. juni hadde skoleeier, og Leknes skole, besøk av Statsforvalteren i Nordland i forbindelse med tilsynet som handlet om et trygt og godt skolemiljø», skriver Bianca Halvorsen på Vestvågøy kommunes nettsider.

«Vi vil takke alle elever, foresatte, ansatte og ledelse ved Leknes skole, som har bidratt i forkant med å svare på Statsforvalteren sine undersøkelser. Det er viktig at de som skal motta våre tjenester og som skal gi våre tjenester blir hørt. Gjennom hele torsdagen gjennomførte Statsforvalteren dybdeintervjuer med kommunalsjef, ledelsen ved skolen og flere ansatte. På slutten av dagen var kommunalsjef og øvrig ledelse med på et oppsummeringsmøte, hvor vi fikk de første tilbakemeldingene på tilsynet. Vi fikk gode tilbakemeldinger på at mye hos oss er på plass og at de så at vi jobbet med å forbedre vår praksis», heter det.

– Men, vi fikk også tilbakemelding på at de har funnet lovbrudd, sier Halvorsen.

«Lovbruddene gikk blant annet på skoleeiers internkontroll, som må forbedres med mer systematisk og hyppig oppfølging av skolelederne. Skoleeier skal sikre at opplæringsloven blir fulgt og vi må sette oppfølging og internkontroll i et bedre system. I tillegg må vi oppdatere og mest sannsynlig lage nye rutiner på dette med å varsle ved den minste mistanke om at en elev ikke har det trygt og godt på skolen»

«Statsforvalteren vil nå utarbeide en rapport med resultatene og i mellomtiden, har vi startet arbeidet med å forbedre praksisen med flere tiltak. Det var god dialog med Statsforvalteren denne dagen, og de meldte fra at de hadde hatt gode samtaler med alle involverte», heter det.

– Et tilsyn er alltid velkomment hos oss, for det gir oss mulighet for internkontroll og forbedring. Vi jobber kontinuerlig med å gi barn og unge gode tjenester, så det at vi inn imellom blir sett på utenfra, er en veldig god ting, skriver Halvorsen.