Kommunen foreslår seks nye veinavn: Beboere i denne veistumpen kan få adresse Utsikten

Mange hadde nok likt å ha adresse Utsikten. Se hvilke andre navn Vestvågøy kommune har foreslått på nye veier i Skreda og Petvika og på Helle og Harteigen.