Kommunen beklager økt saksbehandlingstid på byggesaker

Kapasiteten på behandlingen av byggesaker vil bli redusert i Vestvågøy kommune framover.