Drama i kommunestyresalen: Ordføreren klubbet Pål Krüger (Frp) til rette

Fikk ikke stille spørsmål om flaskevannsaksjer i sak om delegasjonsreglement.