Kommunalsjefen om nedbemanningsprosessen: - Ingen sykepleiere eller hjelpepleiere vil miste jobben