Lofoten sammen om klimaarbeid

Interkommunalt klimanettverk for Lofoten består av f.v. teknisk sjef på Røst Tom Ragnar Pedersen, teknisk sjef på Værøy Nikolai Hansen, miljøfaglig ansvarlig i Vestvågøy Martine Horn Gjernes, Ingeniør Energi og klima i Vestvågøy Erica Nilsen, koordinator i Moskenes Tonje Brekken, rådgiver Tim Tomkins-Moseng i Nordland fylkeskommune, næringssjef for Flakstad Kurt Atle Hansen, prosjektleder for samfunnsplan i Vågan Silje G. Henriksen, samfunnsplanlegger Heidi Bergsli i Vestvågøy og rådgiver  i Nordland fylkeskommunene, Charlotte Lassen. Ikke til stede: Svein Stuen fra Fylkesmannen i Nordland.

Interkommunalt klimanettverk for Lofoten består av f.v. teknisk sjef på Røst Tom Ragnar Pedersen, teknisk sjef på Værøy Nikolai Hansen, miljøfaglig ansvarlig i Vestvågøy Martine Horn Gjernes, Ingeniør Energi og klima i Vestvågøy Erica Nilsen, koordinator i Moskenes Tonje Brekken, rådgiver Tim Tomkins-Moseng i Nordland fylkeskommune, næringssjef for Flakstad Kurt Atle Hansen, prosjektleder for samfunnsplan i Vågan Silje G. Henriksen, samfunnsplanlegger Heidi Bergsli i Vestvågøy og rådgiver  i Nordland fylkeskommunene, Charlotte Lassen. Ikke til stede: Svein Stuen fra Fylkesmannen i Nordland. Foto:

Av
DEL

Lofoten skal bidra i det grønne skiftet. Siden i vår har fagfolk i alle seks kommunene samarbeidet for at klimaplanene kan oppdateres og bli slagkraftige redskap i klimaarbeidet.

Dette skriver Vestvågøy kommune på sin egen hjemmeside.

Miljødirektoratet støtter arbeidet med klimasatsmidler. Fylkesmannen og fylkeskommunen i Nordland er også med i nettverket, som hittil har hatt møter på Leknes, Røst og i Svolvær.

I oktober skal nettverket få mer innsikt fra bedrifter, offentlige instanser og forskere som har solid kunnskap og erfaring innen bærekraftige energiløsninger og effektive tiltak for utslippskutt. Til samlingen kommer også Klimasatsnettverket fra Vesterålen. Det vil gi nye spirer til klimasamarbeid i Nordland.  
Kommunenettverket jobber nå for å få fram et godt kunnskapsgrunnlag for planarbeidet, som skal bidra til effektive strategier for reduksjon av klimagassutslipp i Lofoten. Kommunene trenger også å øke klimakompetansen, og å bli gode og aktive støttespillere overfor innbyggere og næringsliv. Med kunnskap i bunn og et godt samarbeid lokalt og regionalt, skal Lofotkommunene bli viktige bidragsytere i klimaarbeidet.

Artikkeltags