Anbefalingen kommer i en risikoanalyse direktoratet la fram mandag. Det er gjort unntak for privatister og kandidater som må ta eksamen for å bestå faget.

– Eksamen er en viktig del av sluttvurderingen i Norge. Selv om det er mange argumenter for å avlyse eksamen, er det også argumenter for å gjennomføre. Dette har derfor vært en krevende vurdering å gjøre, sier direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet i en pressemelding.

Både i 2020 og i fjor ble alle skriftlige og muntlige eksamener på disse trinnene avlyst på grunn av koronapandemien. Nå anbefaler altså Utdanningsdirektoratet at det skal skje for tredje gang. Den endelige avgjørelsen tas av Kunnskapsdepartementet.

– Vi har nå mottatt rapporten fra Utdanningsdirektoratet og må sette oss grundig inn i denne. Jeg vil også ha egne møter med fylkeskommunene og organisasjonene i skolesektoren for å få deres innspill. Regjeringen vil fatte en beslutning så raskt som mulig, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

I desember ba hun direktoratet om å vurdere gjennomføringen av vårens eksamen og eventuelle justeringer i reglene for standpunktkarakterer.

Flere har krevd at eksamen avlyses, blant dem Oslos skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).