Kirsti Arctander fra Ballstad og Jakob Eitrheim fra Harstad traff hverandre gjennom den felles interessen slektsgransking. Kirsti er slektgranskningsansvarlig i Vestvågøy historielag og var på besøk hos Slektshistorisk forening i Harstad.. De ble først venner, men er i dag særboende kjærester. Paret bruker en stor del av fritiden sin på slektsgransking og til å registrere gravminner.

Kirsti har for eksempel tatt bilder av 20.000 gravsteiner fra ca. 60 kirkegårder i 32 kommuner Nordland, Troms og på Vestlandet.

De som er aktive med slektsgransking bruker blant annet www.slektogdata.no, der det blant annet er registrert gravminner, en registrering som er godkjent av Datatilsynet.

I dag er 2,9 millioner gravminner registrert i databasen. Mange av bildene av gravsteiner som er samlet inn er tatt av Kirsti og Jakob, men mange flere bidrar aktivt på landsbasis. Gravminner har siden oppstarten i 2005 hatt tett på 160 millioner besøkende. Til sammen 2,9 millioner personer er registrerte i databasen og det er passert to millioner gravlagte personer på avbildede gravminner.

Slekt og datas gravminnedatabase er bygd opp på dugnad, og kan brukes gratis av alle som ønsker å utforske sin egen slekt. Kirsti og Jakob er to av til sammen fire personer som administrerer registreringen av gravstøtter på siden. De aner ikke hvor mange dugnadstimer de har lagt ned på "Gravminner i Norge", bare at det er mange.

- Det er en sykdom, sier Arctander og ser absolutt ikke ut som det er en helsefarlig aktivitet hun har drevet med de siste 11-12 årene.

Det er en hobby som paret i dag pleier på fritiden og i ferier. Skal de for eksempel passere en kirkegård på ferieturen, sjekker de om bilder av gravstøttene på denne kirkegården er registrert. Er de ikke det, går de ofte inn på kirkegården med kamera.

- Det minste tidsbruket er å fotografere. Tidsbruken er når man kommer hjem og skal skifte ut bilder og registrere data, sier Jakob.

Paret syns det er gøy å finne ut av ting, og å kunne hjelpe andre.

- Slik jeg fant slektninger med hjelp av andre folk, tenker jeg at andre har bruk for den hjelpen jeg gir. Man skal ikke bare nyte, men også yte. Slektsgransking er blitt en stor del av det jeg driver med, sier Kirsti om sitt engasjement i Gravminner.

Dugnadsarbeidet er også samfunnsnyttig i et videre perspektiv. Kirkeverger og steinhuggere for eksempel bruker bildene av og informasjonen om de registrerte gravminnene i sitt arbeid.

Slekta

Kirsti Arctander har vært interessert i slekta helt siden tenårene. Da hun var 18 år spurte hun sin fars tante om navn og årstall, om oldeforeldres søsken, ektefeller og deres barn og barnebarn - og skrev det ned. Etter at hun så et innslag om Gravminner på Dagsrevyen rundt 2006, fant hun frem de gamle notatene.

- Dette kladdepapiret var utgangspunktet til min slektsgransking. Allerede som 18-åring hadde jeg lyst å holde styr på folk, finne ut hvem som er i slekt med hvem, sier 53-åringen.

Hennes utgangspunkt for slektforskingen ble presten Aron Pedersen på Evenes, som Kirsti er 8. generasjon etter. Presten som opprinnelig kom fra Lødingen tok navnet Arctander som embetsmannsnavn. Arctander etter "arctic". Arons kone fødte 13 barn og seks av disse fikk igjen barn. Én av disse ble sorenskriver i Lofoten, med arbeidssted Ballstad.

Alle som heter Arctander i dag, er i den samme slekta. Det fantes en gang en Arctander-familie i Trondheim, som opprinnelig kom fra Danmark, men i denne slekta er det ingen, som Kirsti vet, som bruker navnet Arctander lenger. Disse to Arctander-slektene har ingenting med hverandre å gjøre.

Til nå har Kirsti funnet 4500 etterkommere til Aron Pedersen. Hun har funnet dem gjennom folketellinger, kirkebøker, bygdebøker, facebook, aviser og ved å spørre folk.

All informasjon hun har funnet, er lagt inn i et dataprogram. Det er navn, fødsel, død, barn, foreldre, vielser blant annet - og kildehenvisninger på alt av informasjon hun finner. Hun har skrevet ut informasjonen, som fyller 403 sider i en ringperm.

- Data er greit, men papir er fremdeles en god oppfinnelse og gir en annen oversikt, sier Arctander-granskeren.

Slektsgranskingen planlegger hun å gi ut i bokform.