– Lofoten friluftsråd lanserer i dag et digitalt turistkart som bl.a. skal hjelpe besøkende med å finne vei i regelverket for telting, skriver friluftsrådets daglige leder Peter Andresen i ei pressemelding.

– Målet er å få formidlet hvilke lover og regler som gjelder rundt telting og vi håper at et digitalt kart kan være et hjelpemiddel til nettopp det.

Teltforbud og infrastruktur

Kartet viser alle områder der det er vedtatt teltforbud etter den regionale friluftsforskriften som nå er vedtatt i fem av seks kommuner. Vestvågøy tar stilling til forskriften i kommunestyremøtet 22. juni. Kartet viser også teltforbud etter verneområdeforskrifter, drikkevannsforskrifter og etter friluftsloven §9.

– Vi har også lagt inn annen nyttig infrastruktur for besøkende som f.eks. toaletter, steder å levere søppel og septiktømming, skriver Andresen i pressemeldinga.

Digital oversikt

Pressemeldinga fortsetter:

– Kartet er en enkel digital kartløsning, etter samme mal som er kjent fra fylkeskommunes nordlandsatlas. På lengre sikt ønsker vi å få etablert en litt mer avansert og brukervennlig kart, men målet i år er å teste ut en slik kartløsning som formidlingsverktøy.

Kartet kan finnes ved å gå til siden http://www.lofotenfriluft.no/turistkart.

– Sammen med kartet har vi laget en flyer og plakater for å markedsføre kartet og gi en kortversjon av regelverket for telting. Interesserte kan laste ned plakatene fra nettside og selv skrive dem ut. Flyerne satser vi på å få distribuert via turistinformasjonene, avslutter den daglige lederen for Lofoten friluftsråd pressemeldinga.