Kaptein Maryann (40) fra Reine fikk stående applaus av passasjerene