Bare om bord i Havila Capella er det allerede rundt tjue ekstra personer med for å håndtere merarbeid med koronaviruset, og vi spør om den ventede omikron-stormen og strengere tiltak kan gjøre at skipstrafikk med nødvendig frakt av folk og gods må legge stilt?

Norge er blodrødt med et smittetrykk vi aldri før har sett, og det ventes å øke til storm styrke når den langt mer smittsomme omikron-varianten nå tar over.

Mye smitte i samfunnet er noe som – bokstavelig talt – smitter over og om bord i skip og båter av alle slag.

I Havila Kystruten er vi først og fremst opptatt av at passasjerer og mannskap i tillegg til alle de vi møter på land skal være trygge. Samtidig ser vi at restriksjonene vi er pålagt og de ekstra tiltakene vi selv har innført for å sikre både gjester og ansatte er svært krevende, og vi spør oss om hvordan dette kan håndteres med et enda høyere smittetrykk? Mer smitte med det mer smittefarlige omikron-viruset kan ikke bare følges opp med enda strengere tiltak uten å vite konsekvensene.

Bildeserie

Havila Capellas første anløp i Stamsund

Krevende

Det er uhyre krevende å håndtere smitte om bord i et skip med avgrenset areal og avstand til land.

Havila Kystruten starter avgrensingen av smitte allerede før gjester og mannskap kommer om bord. De fyller ut egenerklæringsskjema om helsesituasjon og må teste negativt før de får komme inn i skipet. Det er jevnlige påminnelser om korona-tiltak på tre språk, det er krav om munnbind og avstand og alle som ønsker å teste seg får gratis hurtigtest om bord.

Avstandskrav blir fulgt opp med inndeling av gjester og mannskap i mindre grupper for eksempel under måltid. Vi har også en fordel med at vi ikke har buffet om bord, men bare servering ved bordene til alle måltider og at mannskapet har enkelt-lugarer. I tillegg driver vi med færre gjester for å sikre avstand og har en grense på maksimalt 50 lokalreisende fra havn til havn også for at vi skal ha kapasitet til å teste disse når de kommer om bord og samtidig holde oppsatt avgangstid.

Tjue ansatte til merarbeid med korona

Alt dette betyr merarbeid for våre ansatte. I tillegg kommer ekstra renhold med fogging og desinfeksjon som krever store ressurser. Og ved positiv test skal enda flere tiltak settes i verk med isolasjon av den smittede, sporing, testing og karantene av nærkontakter, kontakt med lokale havne- og helsemyndigheter og så videre.

Til sammen har kystruteskipet Havila Capella rundt tjue ekstra ansatte om bord for å håndtere merarbeidet med korona.

Kan skipstrafikken greie dette med enda mer smitte?

Alt det ekstra arbeidet sliter på de ansatte. Mer arbeid og færre gjester betyr også økte kostnader og tapte inntekter. Men det som bekymrer oss mest nå er hvordan vi og resten av skipsflåten skal greie å levere samfunnskritiske tjenester som nødvendig frakt av passasjerer og gods dersom smittetrykket øker med omikron og restriksjonene skal være like strenge eller kanskje enda strengere?

Til tross for godt arbeid og strengt regime om bord, så har vi blant annet hatt en positiv hurtigtest hos en i en kritisk mannskapsgruppe om bord. Alle de andre i gruppa testet negativt, men for å forhindre eventuell videre smitte, sendte vi alle i gruppa i land og fikk nye om bord. Det er ingen rederi som har ubegrenset av vikar-kapasitet og erstatningsmannskap, og vi kan ikke holde frem slik, spesielt ikke om det er slik at omikron i svært liten grad gir alvorlig sykdom.

Vi trenger selvsagt fortgang i vaksineringsarbeidet og at flest mulig vaksinerer seg med alle tre dosene. Men, vi trenger også fortgang i vurderingene av hvor syke folk blir av omikron og om de strenge restriksjonene må opprettholdes.

Må veie tiltak opp mot kostnader

Dugnaden og restriksjonene rammer mange. Fremst i rekken står helsearbeidere og lærere og forskolelærere, men innstramminger og restriksjoner preger næringsliv og arbeidsliv, og det er mange som har mistet mye over lang tid. Vi minner også om at det rammer passasjer- og skipstrafikken. Sjøen er en del av landet vårt.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg sa nylig i et intervju med VG at vi vet for lite om tiltakene og har for dårlig oversikt over tiltaksbyrden. Hun peker på store kostnader ved tiltak og ønsker seg mer forskning og kunnskap om effekten av de ulike tiltakene. Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, er inne på det samme i sitt nyttårsintervju med Aftenposten der han ønsker at det nye året skal starte med debatt der tiltakene blir veid opp mot kostnadene.

Trenger raskt svar

Det ønsker også vi. Et enda høyere smittetrykk kan ikke bare følges opp med enda strengere tiltak uten at man kjenner konsekvensene.

Vi som seiler kystruta mellom Bergen og Kirkenes har et samfunnsoppdrag. Alle som frakter passasjerer og gods til sjøs sørger for å opprettholde viktige forsyningslinjer for at samfunnet skal fungere. Vi trenger at myndighetene finner den rette balansen mellom smittevern og restriksjoner og det å ta vare på folks helse. Og vi trenger at de finner den balansen raskt.