Kan bli fler­bruks­hall i Stam­sund: - Vik­tig å ten­ke stort