Ka­fe­eier Ma­ri­ell (24) er ko­ro­na­smit­tet: – Helt jæv­lig å vite at jeg kun­ne ha vært en smit­te­kil­de uten å ha noen anel­se om det