Jorunn og Ingvald friskar opp att nygift-turen etter 31 år – med same bilen som i 1989

Jorunn og Ingvald Husabø skal på ferie til Nord-Noreg med den same bilen som dei køyrde dit då dei var nygifte i 1989.