For 200 år siden rystet jordskjelvet hele Nordland. Nå kan det nærme seg et nytt stort skjelv.

31. august 1819.