John Kristian fra Eggum er en av to nyansatte ved Psykisk helse og rus

Avdeling for psykisk helse og rus i Vestvågøy kommune har fått ny vernepleier og ny psykiatrisk sykepleier.