Gå til sidens hovedinnhold

Vil berge flyplasser

Artikkelen er over 6 år gammel

Senterpartiet vil hjelpe Widerøe for å bøte på EUs avgiftssmell.

Opprinnelig publisert i Lofot-Tidende

Transportsektoren i nord taper store penger når den differensierte arbeidsgiveravgiften legges om 1. juli.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil redusere flyplassavgiften for landets kortbaneruter for å avhjelpe situasjonen.

– Vi fikk ikke gjennomslag for det i denne omgang, men vil jobbe knallhardt for å få dette til i statsbudsjettet for neste år. Kortbanenettet i nord er like viktig som jernbanen i sør. Da må bransjen få betingelser som gjenspeiler det, sier Trygve Slagsvold Vedum til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Torghatten-konsernet, som blant annet eier Widerøe og er det største transportselskapet i nord, vil alene få mer enn 100 millioner kroner i økte avgifter fra 1. juli, hvis man ser bort fra kompenserende tiltak som regjeringen setter inn. Widerøe alene står for nesten halvparten av dette.

De kompenserende tiltakene er imidlertid ikke nok til å dekke tapet, mener bransjen.

Senterpartiets leder har derfor stilt en rekke spørsmål til Finansdepartementet om konsekvensene som bortfallet av differensiert arbeidsgiveravgift vil få for transportbransjen i nord, og Widerøe spesielt.

Sp-lederen er ikke fornøyd med svarene til statssekretær Jon Gunnar Pedersen (H), som har svart på vegne av finansministeren.

Statssekretæren svarer at omfanget av kompenserende tiltak «skal være om lag tilsvarende den avgiftsøkningen som de aktuelle sektorene har for perioden fram til 2020».

– Dette beviser nok en gang at regjeringen ikke er opptatt av distriktspolitikk. Regjeringen skyver bare EU foran seg for å spare penger, mener Slagsvold Vedum.

– Dette får dramatiske konsekvenser for smårutene. Vi er avhengig av å ha et levende kortbanenett, og mener vi må se på hele avgiftssystemet under ett når statsbudsjettet for neste år skal behandles. Det er også viktig at næringslivet og aktørene får tydelige signaler for framtiden, mener Trygve Slagsvold Vedum.

Kommunikasjonsdirektør i Widerøe, Richard Kongsteien, omfavner forslaget.

– Det er en veldig god idé, også på generelt grunnlag. Det vil være et veldig godt virkemiddel for å få en vekst i kortbanenettet. Det vil slå rett ut mot passasjerene, sier Kongsteien.

Omleggingen av differensiert arbeidsgiveravgift som trer i kraft 1. juli, fører til at alle næringer innen transport, finans og energi blir tatt ut av ordningen selv om de befinner seg i soner med redusert arbeidsgiveravgift.

Ifølge Kongsteien er de kompenserende tiltakene fra regjeringen begrenset til å gjelde mindre virksomheter.

Det som likevel Widerøe har krav på, er å gå i forhandlinger med Samferdselsdepartementet «dersom det i kontraktsperioden skjer vesentlige eller uforutsette endringer i forutsetningene som ligger til grunn for kontrakten». (ANB)