Gå til sidens hovedinnhold

Vi vil ha søndagsfri

Artikkelen er over 6 år gammel

Et solid flertall ønsker å holde hviledagen hellig.

Opprinnelig publisert i Lofot-Tidende

– Det er tydelig at folk flest vil verne om søndagen som en felles fridag, sier Unio-leder Anders Folkestad til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

På vegne av Unio har Respons Analyse utført en undersøkelse om folks holdninger til regjeringens forslag til ny arbeidsmiljølov. Ett av forslagene innebærer å endre hovedregelen om søndagsarbeid fra et forbud mot søndagsarbeid til at det nå skal være tillatt å jobbe på søndager.

– Regjeringen driver en form for snikinnføring av søndagen som arbeidsdag. Resultatet blir større hyppighet og konsentrasjon av søndagsarbeid for de som allerede jobber søndager og en utvidelse til å arbeide søndager for andre, sier Anders Folkestad til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– I dag er søndagsjobbing unntaket, ikke normalen. Det kan det bli slutt på nå, presiserer han.

Seks av ti spurte i undersøkelsen er negative til regjeringens forslag om å gi arbeidsgivere økt mulighet til å innføre søndagsjobbing.

Kvinner er mer negative enn menn. Det siste synes ikke Unio-lederen er overraskende.

– Det er i en stor grad kvinner i turnusyrker som vil rammes, mener han.

Den samme undersøkelsen viser at folk flest ikke vet hva regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven kan føre til av mer overtid og søndagsjobbing.

– Arbeidsministeren har vært flink til å pakke inn forslagene til endringer i arbeidsmiljøloven som «mindre tilpasninger» og «økt fleksibilitet». På den måten har han ufarliggjort endringene og dempet det negative inntrykket, påstår Unio-lederen.

– Folk flest vil oppdage at forslagene innebærer en dramatisk endring i det norske arbeidslivet. Arbeidsmiljøloven har til nå vært en vernelov som skal sikre at arbeidstakerne ikke utsetter seg selv og andre for fare. Forslagene som nå er fremmet bygger ned dette vernet, sier Anders Folkestad.

600 yrkesaktive personer er intervjuet om endringene i arbeidsmiljøloven. 58 prosent er negative til endringene, mens 34 prosent er positive til mer søndagsjobbing. Åtte prosent har svart vet ikke.

Det mest oppsiktsvekkende med undersøkelsen er imidlertid at bare 14 prosent av de spurte har oppfattet hvilke endringer dette forslaget vil medføre når det gjelder overtidsjobbing og søndagsarbeid.

Forslaget til ny arbeidsmiljølov innebærer at arbeidsgiveren kan legge opp turnus der 8 av 10 dager består av 12 timers arbeidsdag.

Man kan i teorien legge opp turnuser på 26 søndager i strekk. For en familie der begge jobber skift/turnus, kan dette i verste fall bety ett år uten at familien får en søndag sammen, hevder Unio.

Arbeidsgiver kan pålegge turnuser tilsvarende 79 timers arbeidsuke.

En arbeidsgiver kan ansette midlertidige opp mot 9 eller 12 måneder uten at de er forpliktet til å ansette fast etterpå.

– Arbeidsgiver behøver ikke oppgi årsak til at den midlertidig ansatte blir sparket ut igjen. Vi mener dette vil ramme særlig kvinner hardt, da disse i utgangspunktet har en løsere tilknytning til arbeidslivet, blir gravide og er mer sykemeldte enn menn, mener Folkestad. (ANB)