Gå til sidens hovedinnhold

Satser på ny teknologi

Artikkelen er over 7 år gammel

Norway Seafoods investerer mellom 150-200 millioner kroner i sine filetanlegg. Havfisk ASA følger opp med å bygge om to frysetrålere til ferskfisk og utvikle ny teknologi.

Opprinnelig publisert i Lofot-Tidende

Trålerrederiet Havfisk ser på ny teknologi til fartøyene sine for å matche Norway Seafoods målsetning om å øke torskevolumet på sine anlegg.

Havfisk og Norway Seafoods, som begge har Røkke-eide Aker ASA som største aksjonær, samarbeider om å større produksjon av fersk torsk i perioder der kystflåten fisker lite.

- I løpet av 2014 kommer vi til å bygge om to eksisterende frysetrålere slik at de vil ha kapasitet til å levere fersk torsk. Etter denne ombyggingen vil seks av våre ti trålere kunne levere fersk torsk, uttaler konsernsjef i Havfisk Olav Holst-Dyrnes.

Også Norway Seafoods satser på ny teknologi.

- Stamsund, Melbu og Båtsfjord er de tre anleggene der vi først planlegger å investere i en helt ny teknologi for filetproduksjon. Nye maskiner for filetering og beinfjerning er snart ferdig utviklet. Teknologien vil medføre økt produktivitet og bedre kvalitet på produktene. Vi har godt håp om at denne teknologien er klar for industriell produksjon i løpet av et par år, og Stamsund er et av de anleggene der vi planlegger å være tidlig ute med dette, sier konsernsjef Thomas Farstad i Norway Seafoods.

Norway Seafoods satser videre i Stamsund

- Havfisk bygger om ytterligere to trålere til å kunne levere ferskfisk. Hva betyr det for landanleggene til Norway Seafoods?

- Det betyr at Havfisk fortsatt vil være en viktig bidragsyter til markedsutvikling og aktivitet ved anleggene. Havfisk leverer omlag halvparten av all fersk torsk som fanges i Norge fra sommeren til nyttår, og vi vil utvikle samspillet mellom både industrien, trålflåten og kystflåten videre.

- Vil Havfisk-trålerne stå for mer av tilgangen på fisk på landanleggene i fremtiden?

- Skal vi få til mye mer ut over dagens nivå, så må det antagelig utvikles ny teknologi og andre typer løsninger som gjør det mulig å få førsteklasses fersk trålråstoff til lands. Om høsten foregår trålfisket så langt mot nord at det nå er nesten like mye transport som fiskeri. Dette forringer både kvaliteten og muligheten til å skape produkter som etterspørres i godt betalende markeder.

Utvider kapasiteten
Et nytt skift startet å arbeide på "fileten" i Stamsund 3. februar i år, og de 50 nytilsatte personene fra i hovedsak Polen og Sverige fikk kontrakt til ut april. Med to skift er til sammen 150 personer på jobb fra klokka sju på morgenen til klokken elleve på kvelden på anlegget i Stamsund.

Det er flere år siden det var dobbelskift på "fileten" i Stamsund.

Kvalitet
Selskapet satser på kvalitet og i Stamsund produseres "loins", som er selve indrefileten på torsken. For å kunne lage "loins" er fabrikken avhengig av beste kvalitet, og selskapet satser i tillegg til ny teknologi på et større nettverk av kjøpestasjoner, og på levendelagring av fisk.

- Det er generelt bedre kvalitet i år enn i 2013. Dette er positivt for alle, men det er fortsatt mye å bli bedre på når det gjelder kvalitet i torskenæringen, sier Farstad.

Taper penger - satser på kvalitet