Gå til sidens hovedinnhold

Over 15 millioner til forskning

Artikkelen er over 7 år gammel

Fylkesrådet i Nordland gir 15.150.000 kroner til forskning og utvikling.

Opprinnelig publisert i Lofot-Tidende

Satsingen på forsknings- og utviklingskompetanse (FoU-kompetanse) i fylket er et ledd i fylkestingets vedtak om FoU-strategi for Nordland 2013-2025.

- Målet for FoU-stimuleringsmidlene i Nordland er å bidra til å utløse nasjonal og internasjonal finansiering for bedriftsrettet forskningssamarbeid. Særlig innenfor områder som vil gi bedre samsvar mellom forskningsaktivitet i Nordland og næringslivets kompetansebehov, samt økt forskning i næringslivet, sier fylkesråd for næring, Arve Knutsen (KrF) på Nordland fylkeskommunes hjemmeside.

- Tildeling av stimuleringsmidler er et viktig verktøy for å øke forskningen i Nordland, og et godt grunnlag for samarbeid med FoU-aktørene i fylket. Midlene skal også vurderes opp mot den kommende regionale innovasjonssatsingen (RIS) for Nordland og være Nordlands andel i forskningsrådets satsing «Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI)».

Nordland fylkeskommune har hatt VRI prosjekt siden 2008 og ble i desember 2013 innvilget ny prosjektperiode i VRI programmet.

Resultatene fra stimuleringsmidlene innen forskning og arbeid som har vært gjort gjennom VRI-prosjektet, viser at det er nødvendig å jobbe systematisk for å stimulere til og styrke samhandlingen, og legge til rette for innovasjonsprosesser i regionen.

- I tillegg har fylkesrådet avsatt en pott som skal gå til forskningsformidling. Formidling av forskning og forskningsresultater er viktig for å vise forskningens nytteverdi. Dette sikrer at forskningen gjøres kjent og kan være en viktig faktor for å rekruttere til fagmiljøet samt bygge kultur for kompetanse i Nordland. Forskningsformidling kan være alt fra foredrag, kronikker, forskningsdager, debatter og konferanser, sier Arve Knutsen.