Gå til sidens hovedinnhold

Lærere i harnisk

Artikkelen er over 6 år gammel

Ny avtale gjør at lærere må være til stede på skolen minst 7,5 time per dag.

Opprinnelig publisert i Lofot-Tidende

Partene i lønnsoppgjøret kom til enighet i både statlig og kommunal sektor mandag morgen, og avverget dermed en storstreik blant offentlig ansatte.

Men streikefaren er ikke over blant landets lærere. Blant flere av forbundene som organiserer landets lærere er misnøyen stor over avtalen som er inngått om lærerens arbeidstid.

Både Norsk Lektorlag og de to LO-tilknyttede skoleforbundene Musikernes Fellesorganisasjon og Skolenes Landsforbund sier nei til avtalen og varsler at de kan ta ut medlemmer i streik.

De tre forbundene organiserer totalt rundt 18.500 medlemmer.

Avtalen innebærer at lærerne er forpliktet til å være fysisk til stede på skolen inntil 7,5 timer daglig. Lærerne skal undervise samme antall timer som i dag og de samlede arbeidsoppgaver skal utføres innenfor samme årsverk som i dag. Tiden skal brukes til «oppgaver de selv mener er til beste for elevene» ifølge avtalen.

– Skissens «tilbud» og daglige arbeidstid for alle lærere på 7,5 timer uten ordning for fleksitid, er nærmest uforståelig, sier Skolenes Landsforbund i en uttalelse.

– Vi har ikke anbefalt skissen, i stor grad fordi vi mener arbeidstidsavtalen ikke er god nok. KS har over år presset på og sørget for at arbeidstidsavtalen gradvis blir dårligere, sier lederen i Norges Lektorlag Gro Elisabeth Paulsen til VG.

Forbundene har ikke avgjort når de eventuelt vil gå ut i streik. De kan først ta ut medlemmer i streik om to uker, men det er lite attraktivt å gå til streik omtrent samtidig som skolene tar ferie.

– Ett alternativ er å ta ut noen få om to uker og så ta en større streik til høsten, sier Paulsen til VG.

Det er Utdanningsforbundet som organiserer brorparten av landets lærere, og det var forbundets leder, Ragnhild Lied, som ledet kommuneforhandlingene på vegne av Unio.

Flere av Utdanningsforbundets medlemmer gikk mandag hardt ut i flere medier og på forbundets egen nettside mot sin egen leder og avtalen som er inngått.

En ringerunde NTB har gjort blant fylkeslagene, viser imidlertid også støtte til avtalen.

– Hvis man tar utgangspunkt i det opprinnelige forslaget fra KS, så tror jeg dette er det beste vi kunne fått til. Jeg puster lettet ut med tanke på hvordan det så ut for to måneder siden, sier nestleder Anita Richardsen i Troms fylkeslag.

Leder i Utdanningsforbundet Ragnhild Lied sier hun har tro på at medlemmene vil støtte avtalen hun har fremforhandlet når den går til uravstemningen. Hun sier hun opplever stor støtte fra fylkeslederne.

– Jeg har stor forståelse for at mange lærere er sinte, men jeg ber om at de setter seg godt inn i avtalen og ser hva dette betyr for dem, sier hun til NTB.

Både oppgjøret i kommunene og staten endte med en ramme lik frontfagene på 3,3 prosent mot det opprinnelig kravet på 3,8.

Arbeidstakerorganisasjonene i statlig sektor sier de er skuffet over at arbeidsgiversiden ikke ville gjøre noe med etterslepet i lønnsutviklingen til statlig ansatte sammenlignet med industrien, men er fornøyd med å ha fått en klausul om at dette skal ha prioritet under neste oppgjør.

I Oslo kommunene fortsatte meklingen på overtid mandag. 2.200 ansatte i Oslo kommune blir tatt ut i streik dersom partene ikke kommer til enighet. (ANB-NTB)