Gå til sidens hovedinnhold

Frykter butikkdød med søndagsåpent

Artikkelen er over 6 år gammel

Regjeringens ønske om et frislepp av søndagsåpne butikker kan føre til at mangfoldet forsvinner.

Opprinnelig publisert i Lofot-Tidende

Det mener 1. nestleder i Handel og Kontor (HK), Bjørn Mietinen.

– I dag er konkurransen hard og marginene små, og et frislipp av søndager vil gjøre konkurransesituasjonen enda tøffere. Det kan bety kroken på døra for de små - de har ikke råd til å holde åpent en dag til og taper i konkurransen til de store kjøpesentrene. Vi kan stå i fare for, som i Danmark, å miste mangfoldet og at flere handlegater i sentrum dør ut, sier Mietinen.

Møter motbør

Høyre og Frp lovet et frislipp av søndagsåpne butikker da de dannet regjering sist høst, men møter motbør hos sine to andre partnere. KrF sier tvert nei til søndagsåpnet, mens Venstre ønsker en løsning hvor kommunene selv bestemmer.

– Arbeidslivets parter ønsker ikke et frislipp av søndagsåpne butikker, men ønsker et regelverk som ikke virker konkurransevridende. HK vil i tillegg ha på plass et regelverk som ivaretar de varehandelsansattes vern, påpeker 1. nestlederen.

Urfordrende regelverk

Dagens lov har flere unntak som åpner for søndagsåpne butikker. Det gjelder først og fremst butikker på typiske turistplasser, og det er fylkesmennene som avgjør om et sted skal defineres som turiststed.

– Flere medier fremstiller det nå som at 85 kommuner holder åpent alle søndager året rundt, det er derfor behov for å nyansere bildet noe. I mange kommuner er det kun gitt dispensasjon for sommertid, turistsesong eller for deler av kommunen. Det betyr at loven praktiseres forskjellig fra fylke til fylke. Det er mildt sagt utfordrende, sier Mietinen.

Konsekvensanalyse

Han lister opp flere negative konsekvenser ved et eventuelt frislipp:

– Handelens samarbeidsutvalg (HSU) har presentert en rapport fra Damwad som viser at et frislipp av søndagsåpne butikker vil bety økte klimagassutslipp som minst tilsvarer en lastebilkonvoi på 1.814 mil som kjører en runde rundt jorda. Dette er stikk i strid med ønsket klimapolitikk.

– Et frislipp vil også smitte over på andre bransjer. I første omgang vil det bety at de som jobber innen renhold, vakthold, kollektivtrafikk og varetransport blir tvunget til å jobbe på søndager. Og dette er bare «the top of the iceberg». I neste omgang vil offentlige tjenestetilbud som barnehage og skole stå for tur. Dette er ikke en ønsket utvikling fra flertallet, mener han.

Mietinen understreker at de ikke vil være med på et frislipp før det er hentet inn mer fakta, gjennomført gode analyser og kartlagt konsekvenser.

– Både «nå»-situasjon, erfaringer fra de siste årene og framtidsutsikter må vurderes. Når fakta om status, situasjon og konsekvenser foreligger vil vi være med og utrede et nytt regelverk gjerne i form av et trepartsutvalg bestående av myndigheter og partene i arbeidslivet, sier Bjørn Mietinen. (ANB)