Gå til sidens hovedinnhold

Fornøyd med ny IA-avtale

Artikkelen er over 7 år gammel

– Nå endrer vi fokus fra skjemaer og stivbeinte regler over på enkeltmennesker.

Opprinnelig publisert i Lofot-Tidende

Det sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) etter at regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet ble tirsdag enige om en ny IA-avtale.

Den skal blant annet forenkle oppfølgingen av sykmeldte.

Ifølge den nye avtalen om mer inkluderende arbeidsliv – IA-avtalen – blir det en oppmyking av reglene for oppfølging av delvis sykmeldte. Kravet om at bedriftshelsetjenesten må delta i dialogmøter oppheves.

Flere sanksjoner blir også fjernet. Blant annet blir det ingen sanksjoner fra Nav overfor arbeidsgivere som ikke følger opp sine plikter.

Forslagene til regelendringer går ut på høring 4. mars. Regjeringen tar sikte på at endringene kan tre i kraft 1. juli i år.

LO: En gylden mulighet

– Den nye IA-avtale gir oss en gylden mulighet til å fortsette å jobbe for et godt arbeidsliv, med høy yrkesdeltagelse og et lavt sykefravær, samtidig som sykelønnsordningen fredes, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

Avtalen beholder de tre delmålene – reduksjon av sykefravær, økt yrkesdeltagelse for de med redusert funksjonsevne, samt økt reell pensjonsalder. Samtidig blir det et større trykk på forebyggende arbeid.

– Veien å gå for redusert sykefravær og inkludering, er et godt arbeidsmiljø. Vi er derfor godt fornøyd med at avtalen har fått et forsterket fokus på forebyggende arbeidsmiljøarbeid, sier LO-lederen.

NHO: Enklere

– Den nye IA-avtalen blir mye enklere. Én av endringene innebærer at hele 1.500 skjemaer kuttes daglig, påpeker NHO.

– Det er bra at den nye avtalen om inkluderende arbeidsliv blir mye enklere. At hele 1.500 daglige skjemaer som skulle være sendt til Nav blir kuttet, er ett av flere gjennomslag for bedriftene og NHO som i flere år har jobbet for dette, sier NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund.

NHO-sjefen setter «fra kontroll og overvåking til tillit og forenkling» som overskrift for den nye avtalen:

– Den vil gi bedriftene mer tillit. Bedriftene får dermed frigjort kapasitet til å arbeide mer målrettet med forebygging og med selve oppfølgingsarbeidet for dem som trenger det, sier NHO-direktøren.

Unio: Savner forebygging

Unio har tro på at den fornyede IA-avtalen vil føre til at flere kommer inn i arbeidslivet, og at flere klarer å stå lenger i arbeid.

Men Unio-leder Anders Folkestad peker på at han gjerne skulle ha sett at forebyggingsaspektet hadde blitt enda tydeligere i avtalen.

– Vi savner mer forpliktende krav om tiltak til hvordan forebygging skal skje i praksis ute på arbeidsplassene. Dette er ekstra viktig nå når avtalen legger opp til økt og bedre gradering av sykmeldingen, sier Unio-lederen.

Spekter: Fornøyd

Det er viktigere enn noensinne at den nye IA-avtalen gir tydelige resultater, mener arbeidsgiverforeningen Spekter.

– Jeg er derfor godt fornøyd med at partene er enige om at vi innen utgangen av 2016 skal ha foretatt en underveisvurdering av resultatene og måloppnåelsen, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

Hun peker på at avtalen i større grad baseres på tillit til at arbeidsgiverne gjør det de skal.

– Det blir nå slutt på at arbeidsgivere kan ilegges bøter for manglende sykefraværsoppfølging, Vi har også fått på plass en forenkling av oppfølgingen av sykmeldte, sier Bratten.

Hun er også tilfreds med at det nå legges opp til å finne mer ut av hvorfor kvinner har et høyere sykefravær enn menn.

KS: Også fornøyd

KS mener den nye IA-avtalen bærer preg av større tillit til arbeidslivet og en mer forpliktende innsats fra myndighetenes side.

– Kommuner og fylkeskommuner har gitt tydelige tilbakemeldinger til KS om at de som arbeidsgivere har brukt unødig mye tid til rapportering og byråkratt, sier arbeidslivsdirektør Per Kristian Sundnes i KS.

– Endringene vil gjøre oppfølgingsarbeidet mer hensiktsmessig for dem som trenger det, og ledere får frigjort mer tid til å jobbe med forebygging og utvikling av godt arbeidsmiljø.

YS: God avtale

– Dette er en god avtale. Og den forplikter alle parter til å fortsette å jobbe for et mest mulig inkluderende arbeidsliv, sier YS-leder Jorunn Berland om den nye IA-avtalen.

– YS er klar til å gå løs på det som er vårt ansvar. Vi skal skolere våre tillitsvalgte og sentrale personer i forbundene, sier YS-lederen.

Hun peker på at det er viktig for YS at sykelønnsordningen er fredet i avtaleperioden ut 2018, og er også fornøyd med at den nye avtalen legger vekt på inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne. Særlig unge med nedsatt funksjonsevne prioriteres i den nye IA-avtalen.

Virke: Milepæl

Hovedorganisasjonen Virke mener at den nye IA-avtalen er en milepæl for norsk arbeidsliv

– Endelig får vi en avtale som er tilpasset den typisk norske bedrift, sier administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i Virke.

I den nye avtalen har Virke blant annet fått gjennomslag for at norske arbeidsgivere skal få større tillit, påpeker Madsen.

– Jeg tror den nye avtalen gir et friskere arbeidsliv med mer arbeidsglede, sier Madsen.(ANB-NTB)