Gå til sidens hovedinnhold

Flere fullfører videregående

Artikkelen er over 6 år gammel

Men foreldrenes utdanning og karakterer fra grunnskolen har betydning for om elevene fullfører.

Opprinnelig publisert i Lofot-Tidende

Antall elever som fullførte videregående skole i løpet av fem år, økte med to prosentpoeng fra 2012 til 2013.

Ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå SSB er det en større andel kvinner enn menn som fullfører. Flesteparten av dem som fullfører, går på studieforberedende utdanning.

I 2008-kullet gjennomførte 83 prosent av elevene på de studieforberedende utdanningsprogrammene. Gjennomstrømmingsgraden for kvinner var 87 prosent, mens andelen menn som fullførte, var 79 prosent.

For de yrkesfaglige utdanningsprogrammene lå gjennomstrømmingen på totalt 57 prosent: 60 prosent av kvinnene og 56 prosent av mennene fullførte denne utdanningen i løpet av fem år.

SSB mener utdanningsnivået til foreldrene og karakterer fra grunnskolen har betydning for om elevene fullfører videregående opplæring. Blant elever som har foreldre med lang høyere utdanning, fullførte 88 prosent i løpet av fem år.

Sogn og Fjordane er fylket der aller flest elever fullfører videregående utdanning, med 78 prosent. De siste årene har fylket hatt flest grunnskolepoeng per elev. (ANB-NTB)