Gå til sidens hovedinnhold

Etterutdanning ikke lønnsomt

Artikkelen er over 6 år gammel

Av landets sykepleiere som har tatt videreutdanning, har halvparten ikke fått noen lønnsmessig uttelling for det.

Opprinnelig publisert i Lofot-Tidende

Det viser en undersøkelse som Norges Sykepleierforbund har foretatt blant sine egne medlemmer.

– Jeg må si det er svært overraskende tall, sier Solveig Kopperstad Bratseth til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Hun er nestleder i Norges Sykepleierforbund og nestleder i forhandlingsutvalget til Unio kommune.

Fire av seks

Undersøkelsen er utført blant 1.500 medlemmer som jobber i kommunehelsetjenesten.

Fire av seks sykepleiere svarer i undersøkelsen at deres videreutdanning er initiert av deres arbeidsgiver.

52 prosent har fått endret lønn som følge av videreutdanningen, mens hele 48 prosent har ikke det.

Undersøkelsen viser også at mindre enn fire av 10 sykepleiere har fått endrede ansvars- eller arbeidsområder i etterkant.

– Utvikling av sykepleiertjenesten er nøkkelen om vi skal lykkes med en god eldreomsorg, mener Kopperstad Bratseth.

Mer utfordrende

Samhandlingsreformen har gitt mer utfordrende oppgaver for sykepleiere. Pasienter skrives tidligere ut fra sykehus, og mange pasienter er sykere enn tidligere.

– Dette tar våre medlemmer som en stor utfordring, men de er også opptatt av å ha god nok kompetanse, sier nestlederen i sykepleierforbundet.

– Mange har derfor videreutdannet seg slik at de kan gi pasientene et best mulig tilbud. Det er derfor svært overraskende at kommunene ikke gir noen lønnsmessig uttelling for dette, legger hun til.

Høyere krav

Sykepleierforbundet er bekymret for utviklingen.

– Det er et betydelig økt press og aktivitet både ved sykehjem og ikke minst i hjemmesykepleien, og det stilles langt høyere krav til kompetanse for å følge opp pasienter med sammensatte og kompliserte tilstander. Mange av pasientene har kompliserte og sammensatte lidelser som har behov for avansert behandling og oppfølging i kommunene. Dette er det ikke tatt for høyde for i mange kommuner, hevder Kopperstad Bratseth.

Onsdag kveld ble det brudd i forhandlingene mellom Unio Kommune. Tariffoppgjøret går dermed til mekling, som starter 5. mai. Fristen for å komme fram til en løsning er 25. mai klokka 24.00. (ANB)