- Jeg er ikke kjent med dette, og vil følge opp dette internt

Styrelederen i Hurtigruten sier de ikke var informert om Hurtigrutens interne informasjon.