(Helgelendingen)

Jeg tenke jeg skulle dvele litt ved fortiden og komme inn på de to prosjektene jeg anser har hatt desidert størst betydning for utviklingen på Helgeland siden andre verdenskrig. Det ene prosjektet ble iverksatt, det andre ikke. Er meget interessant å se at også et prosjekt som IKKE blir iverksatt, påvirker utviklingen i stor grad. Det dreier seg om AS Norske Jernverk i Rana, samt NATO`s planer om å utvide Stokka Flyplass til 3.000 meters rullebane tidlig på 80 tallet.

AS Norske Jernverk

Prosjektet hadde en prislapp på ca 270 mill. Prisen endte på ca 500 mill da det åpnet i april 55. Helt astronomiske summer i de dager. Når det gjelder Jernverket, så er det vel liten tvil om at ingen annen arbeidsplass har hatt større betydning for utviklingen på Helgeland. Både da det var i drift og i ettertid. Først i form av at mange fra Helgeland fant sin arbeidsplass her fra midten av 50-tallet og utover. Deretter i form av mye av det som har skjedd i ettertid. Dvs Statens støttepakker til Rana. Som de kan takke Jernverket for.

Må ta med at opprettelsen av Jernverket også medførte en meget stor utbygging av Røssåga kraftanlegg. Som hele Helgeland har hatt stor glede av i ettertid. Som en kuriositet så kan det også nevnes at om det ikke hadde vært for andre verdenskrig, så hadde sannsynligvis Jernverket havnet i Spildra i Meløy. Og Mo i Rana ville fortsatt vært 3-4 største by på Helgeland, ikke i Nord-Norge. Så verden er full av tilfeldigheter.

Jernverket ble for staten et større og større problem, med tidvis svære underskudd og stor gjeld. På det verste var det vel snakk om en gjeld på opp mot 2 milliarder og underskudd på opp mot ca 300 mill i året. Enorme tall på 80-tallet. På det meste jobbet det ca 3.700 i Rana. Pluss en del i Nydalen i Oslo. Må også nevne at i 1964 kom Koksverket til Rana. Det fikk en meget kort historikk. I 1984 ble det lagt ned.

I 1988 var det slutt for Staten og i 1991 var det helt slutt. AS Norske Jernverk ble gjort om til det vi i dag kjenner som Mo Industripark. For øvrig er det på langt nær bare industri der. Det er et meget mangfoldig arbeidssted. Så kan jo noen og enhver tenke over om Staten ville startet prosjektet AS Norske Jernverk om de visste at det fikk en så kort levetid.

Så startet en epoke hvor Rana kommune i begynnelsen nok var den desidert mest subsidierte kommunen i hele kongeriket. Før de utover 90-tallet startet det jeg personlig anser som en av Norgeshistoriens desidert mest vellykkede omstillinger. Med meget god hjelp fra staten. Tomta til Jernverket fikk de overta vederlagsfritt. Arbeiderne overtok Rana Gruber og fikk 40 mill i startkapital. I tillegg ble det gitt ca 200 mill, pluss Ranapakken på 500 mill. Svære summer den gang. (et hus i Sandnessjøen fikk du for 5-600.000 kr)

Følgende institusjoner ble også lagt til Rana. Nasjonalbiblioteket, NRK`s lisenskontor, Statens Innkrevningssentral og Statens Datasentral. Til sammen ca 600 arbeidsplasser. Og som alltid: Motstanden mot omstillingen var desidert størst lokalt. Dvs i Rana i dette tilfellet. 10.000 i demonstrasjoner. Ettertiden har jo vist oss at de kunne holdt seg hjemme.

NATO`s planer om å utvide Stokka til 3.000 meters rullebane

Helt i begynnelsen av 80-tallet kom disse planene på skrivebordet og dessverre ikke lenger. Så vidt jeg har erfart pga stor politisk motstand i Alstahaug. Sannsynligvis spilte den kalde krigen en rolle der, men i ettertid så er det bare å fastslå at dette er den desidert største politiske fadesen i etterkrigstiden på Helgeland – for hele Helgeland. Om en ser på de mulige synergieffekter en slik flyplass ville gitt. Og det er:

• Det politiske tyngdepunktet på Helgeland ville blitt endret for alltid.

• Mye større nærvær av det norske forsvar på Helgeland. (Drevja i dag?)

• Flyplassen i Mosjøen ville aldri blitt bygd.

• Fastlandsforbindelsen mot E6-Vefsn ville sannsynligvis gått som tunell gjennom De Syv Søstre og over Sundøya. Mye kortere vei. Leirfjord ville blitt ivaretatt.

• Fastlandsforbindelsen mot Austbø, Herøy og Dønna ville sannsynligvis allerede vært på plass.

• Det samme gjelder forbindelsen sørover mot Brønnøysund. Rett og slett fordi den sentrale politiske interessen ville vært langt større. Til begge prosjekter.

• All flytrafikk til og fra oljefeltene ville gått ut fra denne flyplassen. Også mye av det som i dag går fra Kristiansund.

• Sannsynligvis ville også svært mange av andre forsyninger gått via Sandnessjøen.

• Man hadde fått en flyplass som lå helt sentralt plassert og som hele Helgeland, ink Rana, ville fått stor glede av. Både til forretnings og fritidsreiser.

• Reiselivet på Helgeland ville fått flyplassen nøyaktig der den bør være. Sentralt og kortest vei fra der turistene lander og til dit de skal. Og det er for det meste langs kysten.

• Noe som igjen ville ført til en langt større investering i reiseliv. (dagen i dag varer ikke evig)

• Mye bedre balanse i folketallet på Helgeland. Alstahaug hadde ganske sikkert hatt langt, langt flere innbyggere. Og et mere variert/ fleksibelt næringsliv.

• En slik flyplass ville lett kunnet avløse de 4 småflyplassene som er på Helgeland i dag. Om forbindelsen mot Brønnøysund kom i orden. En drøm for Avinor/ Samferdselsdepartementet ?

• Intet varer evig. Heller ikke småflyplasser på Helgeland og i Lofoten/ Vesterålen.

• Og de vil nok bli borte. På sikt. Fordi en stor flyplass, plassert på rette sted (Leknes og Stokka), vil dekke alle 3 regionene godt. Og erstatte 7 småflyplasser.

• Det går som kjent fint an å lande med et lite fly på en stor flyplass, men ikke med et stort fly på en liten flyplass.

• Bakdel: Mer flystøy.

Så for meg er det ingen tvil. At denne flyplassen ikke kom på plass, er en historisk fadese av dimensjoner, men det behøver ikke å være for sent. Om det handles raskt. Rett og slett fordi en slik flyplass, lagt til Stokka, fortsatt vil ha så store synergieffekter at Hauan ikke vil være i nærheten av å klare å konkurrere. Både lokalt, regionalt og for storsamfunnet Norge.

Det vil være akkurat det prosjektet Avinor og Samferdselsdepartementet leter etter og lengter etter. Slik at de kan skrinlegge Hauan. Visst vil vi bli 4-5 år forsinket, men hva gjør vel det når sluttresultatet blir så godt.

Helgelandssykehuset 2025-27 -et intermesso ?

Man kan jo selvfølgelig sette et spørsmålstegn bak dette, men for meg personlig, så er svaret at ja, jeg mener det ER et intermesso. For meg er det to ting som jeg ser for meg, og det er :

• Helgelandssykehuset som egethHelseforetak vil forsvinne og bli lagt inn under Nordlandssykehuset.

• Vi vil gå fra dagens 3 sykehus på Helgeland til ett. Det ligger i kortene. Spørsmålet er bare når?

Blir Helseforetaket lagt ned først, så vil jo Styret i Nordlandssykehuset bestemme hvor det ene sykehuset skal ligge. Og det er neppe gunstig for Rana. Uansett så er jeg overbevist om at så vil skje og at årsaken til mye av uroen i dag, skyldes at det er mange andre som også innser dette. Både i Rana og blant mange sør/ sørvest for Korgfjellet.

For meg er det forunderlig å se all kjeft ordførerne i sør får fra egne innbyggere. Og da spesielt Peter Talseth i Alstahaug. Alle burde unisont støtte dem. Mener jeg.

Kanskje de har innsett noe du ikke har? Jeg syns det er verdt å stille spørsmålet. Og alle dere som absolutt vil ha sykehuset til Sandnessjøen Sentrum og videre utbygging av dagens sykehus vil jeg be tenke over følgende:

• Det kommer en neste korsvei, sann mine ord. Om valget å legge ett felles sykehus, står mellom å legge det til et hus påbegynt i 1928, på en tomt som det er umulig å bygge videre på i Sandnessjøen Sentrum, samt dagens sykehus på Selfors, påbegynt i 1963-64. Hva velges da ?

• Kontra et sykehus påbegynt i 2025, med gode muligheter for videre utbygging, sentralt på Helgeland ? Personelig er jeg ikke i tvil om hva de vil velge.

• Og da må mer enn gjerne dette sykehuset ligge i Leirfjord. Om det fortsatt er der om 50 år. Noe jeg aldri i verden tror vil skje om det ender opp med flikking på dagens sykehus.

• Så valgene vi har er enten et helt nytt sykehus i Alstahaug et sted - eller i Leirfjord. Om vi fortsatt ønsker et sykehus her om 20-30 år. Og vi må aldri godta en nedskalering til 2.5-3 milliarder.

• Og til dere som tror at dagens løsning ble valgt av hensyn til pasientene, så sier jeg at det neppe er hele sannheten. Det ser vi andre steder i landet. Husk at alle eksperter sa ett sykehus. Enten i Rana eller i Sandnessjøen - og Helgelendingenes eget styre sa: Ett Sykehus - I Sandnessjøen og omegn.

• For meg er det EN årsak til at dagens modell ble valgt og det er at det var totalt umulig politisk å velge noe annet. På det nåværende tidspunkt, men det vil ikke vare evig.

Når jeg ser på alt som har kommet fra Rana etter den 27.01, så er jeg ikke i tvil. De har ikke godtatt dagens vedtak om et hovedsykehus i Sandnessjøen. Og når det er snakk om å være gode naboer, så oppfører de seg som en Jeppe på Bjerget. For hva kan man lese ut fra følgende :

• Da helseminister Høie bestemte at Hovedsykehus, (hans egen benevnelse) med ledelse og støttefunksjone, (man plasserer jo ikke statsråden i Oslo og staben i Trondheim) skulle være i Sandnessjøen og omegn, så tilbød de seg å selge Selfors Sykehjem for kr 5 mill. De ville fått minimum 25 mill i leieinntekter før det nye sykehuset er ferdig. Hensikten er åpenbar.

• Da Nesna Kommunestyre vedtok at alt ang Vindturbinanlegg på Sjonfjellet skulle legges på is i 4 år, svarte Rana med å kjøpe seg inn i Freyr og gi dem tillatelse til å sette opp en prøvemast på samme fjell.

Oppsummering

For meg er ikke dette snakk om kun et sykehus eller en flyplass. Det er snakk om en balansert utvikling på Helgeland i de neste 20-100 år. Ikke kun utvikling av Rana. For så alvorlig er det å legge en flyplass og et sykehus til et sted der det kun får lokal støtte, dvs feil sted. Noe som fort kan skje. Kontra å legge begge deler dit de får stor lokal, regional og sentral støtte. Og ikke minst, gir langt større synergieffekter.

Og husk. Intet varer evig. Enten det gjelder jernverk, småflyplasser eller sykehus. Og for meg er altså ikke Rana rette stedet for hverken et felles sykehus. Eller en felles flyplass. Som vi nok ender opp med tilslutt. Så nå gjelder det å kjenne sin besøkelsestid. Før det er for sent.

Det er hele Helgelands fremtidige struktur som står på spill. Så til de ordførere det gjelder. Bli enige. Sørg for å bruke deres innflytelse, slik at begge deler kommer på plass. På rette steder.