Yasmin tapte i Høyesterett

Høyesterett ga familien Kristensen den verst tenkelige julegaven. I en enstemmig dom ble mamma Yasmin skilt fra mann og barn de kommende to årene.