Åpent brev til Vestvågøy Kommune v/ordfører, rådmann og kultursjef.

Innspill til borgertoget og øvrig 17. mai arrangement på ettermiddag i Leknes.
Korpsene Vest-Lofoten Paradetropp og Vestvågøy Janitsjar ønsker å komme med innspill til organiseringen av Borgertoget og øvrig arrangement i Leknes. Vi har fått med oss debattene og innleggene som har vært i ulike medier og beslutningen om å gi arrangementet utenfor Meieriet Kultursenter en ny sjanse.

Vi skjønner godt at det er ønskelig for Vestvågøy Kommune å vise frem Meieriet Kultursenter og den fine plassen utenfor, til det som er blitt et særdeles flott senter for kulturlivet og andre arrangement i vår flotte by. Vi mener, til tross for dette, at dette ikke er noen god idé av flere årsaker. Det ene er at rådhusplassen har fungert veldig bra i mange år. Der er det et naturlig amfi hvor publikum får god oversikt fra den vide plassen og forhøyningen i veiskulderen. Videre får russen en særdeles fin plassering i bakken mot hovedinngangen, der de vises godt for publikum, og russen haren fantastisk utsikt over folkemengden. For alle som har vært russ vet de at det er en spesiell opplevelse å sitte der i bakken å skue over folkemengden som har møtt frem for å oppleve både dem og andre aktører.

Talerstolen plassert i trappen til rådhuset har en perfekt plassering og samler arrangementet i et sentrum. Med scenen i forkant har i tillegg de som opptrer fine arbeidsforhold og hele arrangementet rammes inn av kommunehuset som bakgrunn. Det blir det høytidelig stemning av, og setter prikken over I-en. Kanskje bidrar det litt ekstra til at vi husker på hvorfor vi feirer 17-mai, at de ter vår nasjonaldag og at dette handler om mer enn pølser, is og brus.

Vi mener at valget av Meieriet er godt tenkt, og en har nå prøvd dette, men det fungerte ikke pga mindre plass til publikum, ikke et naturlig samlingspunkt, mindre oversikt for å få med seg det som skjer, de gode rammene for en så stor folkemengde blir borte og en skaper kaos. En mister fellesskapsfølelsen og hovedaktørene som talere, musikere og evt andre drukninger i folkemengden og får ikke sin fortjente oppmerksomhet. En må også stenge av hovedgata, noe som ikke er nødvendig med å ha arrangementet ved rådhuset.

Videre tenker vi at korpsmusikk i 17. mai-toget er en gammel tradisjon, og en er vel enige om at tog ikke blir det samme uten korps. Derfor undrer vi oss litt over hvor selvfølgelig en tenker det er at vi stiller opp. Begge korpsene deltar i Borgertoget på eget initiativ og etter gammel tradisjon. Vi er redd den nye ordningen kommer til å medføre at også vi blir borte i folkemengden og at vi ikke klarer å marsjere frem til plassen pga store forsamlinger som stimler seg sammen i en avstengt gate. Vi opplevde heller ikke at det var like god plass til oss i årets arrangement som det har vært tidligere år. Vi skal prøve å forklare litt hvorfor.

Vi synes det er viktig å huske på det store mangfoldet innenfor kultur som fins i den flotte kommunen vår. Vi tenker en må løfte frem både amatørene og de profesjonelle i en god balanse Amatørene som legger ned mange timer trening gjennom hele året enten i garasjer med sine ulike band, i Barnelaget, Barnekoret og ulike kor for voksne, solister, gjøglere osv. Listen er lang. Programmet må representere den kulturelle bredden som kommunen er vertskap for. Vi tenker ikke at profesjonelle musikere ikke skal delta, men de må ikke bli i stedet for amatørene, men i tillegg til. I år opplevde vi kanskje at de profesjonelle ble i stedet for.

Så var det dette med premiering av deltakere i toget. Fantastisk tiltak som vi støtter fullt ut. Men, vinneren må få premien. En klarer ikke å motivere lag og foreninger til å stille i toget hvis vinneren må gi premien videre til et godt formål. De lag og foreninger som driftes på frivillighet, og som er kandidater for å gå i toget, er alle gode formål som alle har fortjent premien. Premien bør deles ut etter loddtrekning. Ikke med utgangspunkt i hvor originalt eller hvor stort, fordi alle har ulik forutsetning til både å stille med mange deltakere eller være gruelig kreative. Det viktigste må være at lag og foreninger stiller opp med de forutsetningene de har. Alle må kunne vinne på lik linje, også korpsene. Vi tenker videre at lag og foreninger må registreres seg på forhånd til deltakelse i toget for å være med i trekningen, og for at togordenen kan settes i god tid. Vi tenker at flere av de områdene vi har vært inne på er viktig å ta med seg når en videre skal organisere Borgertoget i Leknes. Det er viktig å lytte til de mange innspill som har komme, slik at frivillige ikke mister engasjement og glød til å bidra. Vi ønsker oss virkelig ikke en ny 17. mai 2022 i 2023.

De beste ønsker for en storslått 17. mai feiring i 2023.Vest-Lofoten Paradetropp og Vestvågøy Janitsjar