- Det kan legges ei vannledning (diameter 63mm) fra Strømgård (Sletteng) til innerste del av Indre Borgfjord; - en strekning på ca 1700 m i luftlinje, skriver Inge Elvebakk i Borgfjord og Omegn Grendelag til Vestvågøy kommune 17. mai.

En komite fra grendelaget ser for seg å få med seg 10 abonnenter på en slik vannledning, og at de kan komme i mål med jobben for 2,3 millioner kroner.

Sparer vann

- Fra Strømgård/Sletteng til Løvdalskrysset er det pr i dag 22 hus med fastboende samt at det er ni fritidshus/sommerhus pluss 1 grendehus. To nye boliger er i disse dager ferdigstilt og klar til innflytting; i tillegg er det lagt ut to tomter for nye boliger, skriver Elvebakk - og videre:

- Alle får sitt vann fra egne brønner med kilde eller fra bekker/brønner. Når det er lange tørkeperioder – både sommer og vinter – må det foretas sparing for å ha vann til det aller viktigste.

- Vinn-vinn

Grendelagskomiteen ber Vestvågøy kommune om å støtte vannledningen med 1 million kroner.

- Slik komiteen tenker, så må det være i kommunens interesse at så mange av innbyggerne som mulig har så godt vann og god vanntilførsel som mulig, skriver Elvebakk - og understreker at kommunen med tida vil tjene tilbake pengene i form av tilknytnings- og årsavgifter på vannet.

Oppskrift for flere

Inge Elvebakk foreslår videre at kommunen kan se på dette som et pilotprosjekt, slik at også andre bygder i framtida kan få offentlig vannforsyning på liknende vis.