Vi går imot nytt budsjett for 2023, og i den anledning ser vi kommunedirektøren foreslår å utsette blant annet det nye Folkebadet for Vestvågøy kommune til 2026. Etter lang tids behandling på det politiske plan, er det endelig blitt enighet om å etablere et nytt folkebad på Leknes.

Skal vi utsette dette til 2026? Vi i Høyre mener bestemt nei. Dette på grunnlag av mange faktorer. Vi trenger et nytt og tidsriktig folkebad, og det trenger vi nå.

Vedlikehold og nød- reparasjoner på et eksisterende basseng koster enormt med penger. Her har tidens tann jobbet effektivt siden 1973. Dessuten er det dyrt å drive, rent energimessig. Vi skal inn i en tid der fokuset ligger på energibesparelse. Skal vi da utsette gode prosjekter pga. renteøkninger? Dette er en god anledning for Vestvågøy kommune å være framoverlent. Vi ser at det er stor interesse for idrett i Vestvågøy, der ungene våre er engasjert i fotball, handball osv. Nå har det seg slik, at ikke alle har lyst til å være med på dette.

Noen har andre interesser, og det er enorm pågang for den nye svømmegruppa som nylig er startet. Allerede nå står mange barn på venteliste for å få være med.

Vi mener befolkningen på Vestvågøy trenger et nytt tilbud. Det nye folkebadet vil være tilrettelagt for barn, skoleelever, voksne, eldre og sist, men ikke minst, personer med nedsatt funksjonsevne. Jeg har selv vært i bassenget med pasienter i rullestol, og vet utmerket hvor uverdig dagens tilbud er. Vi har en god kommunal fysioterapitjeneste i Vestvågøy som vil få stor glede i sitt arbeide, med at et terapibasseng kommer på plass snarest mulig. Herunder kan nevnes barn med CP, pasienter med revmatoid artritt, rullestolbrukere osv.

Denne pasientgruppen med flere vil ha en enorm helsemessig gevinst av et godt oppvarmet terapibasseng med universelle løsninger. Vi tror også at et folkebad kan ha betydning for integrering på tvers av befolkningsgrupper.

Jeg mener derfor vi politikere bør ta ansvar, og få inn Folkebadet i neste års budsjett, fordi Vestvågøys befolkning fortjener det. Dette er i alle fall Vestvågøy Høyres klare mening.