Gå til sidens hovedinnhold

I disse kommunene er det størst ledighet

(Avisa Nordland)

I en pressemelding fra Nav kommer det fram at det var 3.735 helt ledige i Nordland ved utgangen av august 2020. Det tilsvarer en arbeidsledighet på 3,0 prosent.

Dermed har fylket fortsatt den laveste ledigheten i landet.

– Aktiviteten innenfor reiseliv i Nordland i sommer var høy og har vært et positivt bidrag for arbeidsmarkedet, Cathrine Stavnes, direktør ved Nav Nordland i en pressemelding.

Les også: Betinget optimistisk for Nord-Norges framtid: – Men vi er nødt til å få kontroll på smitten

I august er det registrert 2.705 delvis ledige i Nordland. Det er en nedgang på 281 delvis ledige fra utgangen av juli, mens antall helt ledige har hatt en nedgang på 245 fra forrige måned.

– Det er gledelig at vi fortsatt ser nedgang i ledigheten, sier Stavnes.

Permitteringer

Av nye arbeidssøkere i august er det 20 prosent som oppgir permittering som årsak til at de melder seg hos Nav, mens 28 prosent oppgir at de har mistet eller kommer til å miste jobben sin.

– Utover høsten vil vi følge tett hvordan ledigheten utvikler seg og har allerede gjort noen grep sammen med vår samarbeidspart Nordland fylkeskommune, sier Stavnes.

– Vi er forent om målet at flest mulig nordlendinger gjennomfører utdanning og kommer seg i jobb.

Stor variasjon i ledighet blant Nordlandskommunene

Femten av fylkets kommuner har lavere ledighet enn 2,5 prosent i august.

Lavest ledighet finner vi i kommunene Vevelstad og Hattfjelldal. Deretter følger Grane med 1,6 prosent ledighet og Meløy med 1,7 prosent.

Høyest ledighet finner vi i Moskenes kommune med 7,8 prosent helt ledige, deretter følger Værøy med 7,0 prosent.

I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 3,2 prosent, Rana 3,0 prosent, Narvik 3,1 prosent og Vefsn 2,3 prosent.

Flest ledige med bakgrunn fra industriarbeid

Alle yrkesgrupper har økning i ledigheten sammenlignet med samme måned i fjor.

– Ser vi fra utviklingen fra forrige måned, juli, så er det nedgang i ledigheten for alle yrkesgrupper, med unntak av helse, pleie, omsorg, og barne- og ungdomsarbeid.

I Nordland finner vi nå flest helt ledige med bakgrunn fra industriarbeid (503). Deretter følger reiseliv og transport med 456 helt ledige og butikk- og salgsarbeid som har 390 helt ledige.

Høyest ledighet blant unge menn

Siden juli har det vært nedgang i ledigheten både for kvinner og menn, i alle aldersgrupper, med unntak av kvinner 20–29 år der det den siste måneden er 13 flere helt ledige.

Størst prosentvis nedgang fra forrige måned er det for kvinner 60 år og over, som har hatt en nedgang på 16 prosent fra juli. Ledigheten for denne gruppen er nå på kun 1,4 prosent.

Lav ledighet er det også for kvinner 50–59 år, med 1,6 prosent, og samme lave ledighetsprosent finner vi også blant de aller yngste kvinnene på 19 år og under.

Totalt er det nå 1 561 helt ledige kvinner (2,7 prosent), en nedgang på 97 fra juli.

Ved utgangen av august var det 2 174 helt ledige menn (3,3 prosent), en nedgang på 148 fra forrige måned.

Høyest ledighet finner vi for menn i aldersgruppen 20–24 år, med en ledighet på 4,8 prosent av arbeidsstyrken. Det er en nedgang på 3,8 prosent fra juli måned for denne gruppen.

De fleste har vært ledig 13–25 uker

Antall registrerte langtidsledige (helt ledig i mer enn 26 uker) er i august på 666 personer.

Det er en økning på 137 personer fra samme måned i fjor.

Denne måneden er det registrert 3 069 korttidsledige i Nordland (helt ledig i mindre enn 26 uker). Det er 1 327 flere personer enn august i fjor, men en nedgang fra juli i år på 266 personer.

De fleste av disse (991) har en varighet på ledigheten mellom 13 og 25 uker.

Utlyste stillinger i denne måneden

Totalt har det vært en tilgang på 823 registrerte ledige stillinger i Nordland i august. Dette er en nedgang på 3 prosent sammenlignet med august i fjor.

De fleste utlyste stillingene finner vi innen helse, pleie og omsorg. Med et antall på 199 stillinger utgjør dette 24 prosent av alle utlyste stillinger i Nordland i august.

Innen butikk- og salgsarbeid er det utlyst 110 stillinger og bygg og anlegg har utlyst 77 stillinger.

Kommentarer til denne saken