I en herværende lokalavis kan vi lese om en nordnorsk delegasjon som reiste til den franske byen Toulouse. Formålet med turen var, ifølge pressemeldingen, «å etablere internasjonale samarbeid for å realisere fossilfrie lufthavner i Norge innen 2030.» Dette er ikke gutta, eller jentene på tur må vite. Nei, her er ambisjonene på et helt annet nivå.

«Bodø Lufthavnutvikling, Energi i Nord og Lofoten De Grønne Øyene har sammen etablert prosjektet «klimanøytral regional luftfart» med ambisjoner om at Nord-Norge skal gå foran i omstillingen til klimanøytral luftfart.» Intet mindre! Samtidig med dette voldsomme engasjementet for fossilfri luftfart, arbeider de samme gruppene for storflyplass på Vestvågøy, samt å nedskalere dagens fly til el-fly med 9 seter. Hvor er logikken? Det finnes bare et ord for dette. Hykleri!

Denne uskjønne blandingen av grupper og organisasjoner som prediker klima over hodene til folk, begynner mer og mer å minne om Woke-bevegelsen. Den erstatter politisk og praktisk klokskap med moralsk, klimamessig renhet, vitenskapelighet om luftfart med dogmatiske teorier om el-fly, og historisk kunnskap med ideer om at vi her ute i periferien skal redde verden. I sin mest outrerte form er det snakk om en ny vekkelsesbølge som gjør skade på enkeltmennesker, bedrifter og den offentlige samtale.

Satsingen Lofoten De Grønne Øyene støtter undertegnede fullt ut, fordi det har mye bra ved seg og mange gode miljø og energitiltak. Hold naturen ren, gjenbruk av materialer, resirkulering av søppel, bruk av biogass fra husdyr, etc. Men ærlig talt,- hold klima utenfor dette! Det betyr ingenting, verken lokalt eller globalt, at vi eventuelt satser på elektrisk luftfart mellom Lofot-øyene og fastlandet. Vi frelser ikke verden med el-fly i Lofoten!

Et godt sted å begynne, er å stikke fingeren i jorda og orientere seg om hvor man bor. Dernest realitetsorientere seg om global luftfart. Det er ca. 10.000 til 12.000 fly på vingene til enhver tid globalt, så snakker man i disse miljøene om å erstatte 6 til 8 avganger pr. dag til og fra Lofoten med el-fly, og bruker klima som argument for dette! Hvor er perspektivene?

For øvrig, når det blir snakk om klima, sitter pengene løst hos offentlige myndigheter. Vi kan lese at Nordland Fylkeskommune støtter entusiastisk opp om utviklings- og klimaomstillingsprosjektet Lofoten De Grønne Øyene. Fylkesrådet gir tilskudd på 3,6 millioner til programutvikling over treårsperioden 2022-2024, mens vi har et lokalsykehus her som nærmest råtner på rot. Det finnes ikke penger til å opprettholde en fullverdig fødeavdeling. Ei heller til en fullverdig akuttfunksjon.

Men som alltid er det fortsatt like enkelt å leke julenisse med skattebetalernes penger.