Hvem er denne styringsgruppa, som i motsetning til alle andre ikke trenger å forholde seg til kommunestyrevedtak?

Jeg fikk spørsmålet etter artikkelen hvor Lofotposten omtaler at WSP krever 302.900 kroner for tapt arbeidsfortjeneste etter at de ble oppsagt. Jeg skal forklare så godt jeg kan, og jeg utfordrer ordfører til å hjelpe både meg og andre med å forstå det som for mange er uforståelig.

Flertallet i kommunestyret (SP og SV) opprettet i sin tid gruppa.

Bestående av formannskapet, hvor varaordfører har dobbeltstemme. (Vi har altså det samme sementerte flertallet her som i kommunestyret og formannskap for øvrig).

Gruppa ble samtidig gitt et mandat som går ut på at de skal følge opp, gi støtte og (tro det eller ei) fremdrift til det opprinnelige prosjektet «Nye Ramberg skole».

For ordens skyld har jeg tatt med mandatet:

  • Gruppen skal bidra til at prosjektet Nye Ramberg skole får de nødvendige ressurser.
  • Gi råd når prosjektansvarlig tar opp problemstillinger.
  • Gi aktiv støtte til prosjektet Ramberg skole.
  • Følge opp det vedtatte prosjektets kvalitetssikring og fremdrift.

I januar i år forkastet flertallet i kommunestyret (SV og SP) prosjektet «Nye Ramberg skole». Det ble vedtatt å starte en ny prosess basert på den såkalte samspillsmodellen. Man vedtok samtidig å starte opp med å få tak i prosessleder, og et meget hårete mål om at den «nye» nye skolen skulle stå ferdig innen skolestart 2022.

Man kan jo egentlig argumentere med at styringsgruppa på dette tidpunktet ble «arbeidsledig», da prosjektet de ble satt til å følge opp ble forkastet. Det ble ikke gitt verken nytt mandat eller justering av det opprinnelige.

Det som i alle fall er helt sikkert er at når den samme gruppa i juni plutselig sa opp kontrakten med WSP, og senere ga klarsignal til å ansatte en ny prosessleder, har de beveget seg langt utenfor sitt mandat.

Hvem har gitt styringsgruppa makt til å foreta disse avgjørelser? Det er ikke i tråd med gitte mandat, og det er bare kommunestyret som kan starte en ny prosess angående byggingen av skolen.

Jeg har tidligere etterlyst ryddige prosesser. Dette er så langt ifra ryddig som det går an å komme. Distriktslistas representant i kommunestyret og formannskap trakk seg fra gruppa i protest mot at de gjentatte ganger beveger seg utenfor sitt mandat, i et møte før sommerferien.

Så langt har vi ikke mottatt noen forklaring på hvordan det er mulig at kommunestyret, som er Flakstad kommunes øverste organ, plutselig er tilsidesatt av denne styringsgruppa?

Jeg ønsker med dette å utfordre ordfører til å gi adekvat svar på dette. Gjerne med hjemmel i lov eller politisk sedvane.

Vi kan som nevnt lese i avisen at vi nå skylder WSP 302.900 kroner. Hvem er egentlig ansvarlig for dette, og eventuelle andre økonomiske tap og erstatningsansvar som kan komme i kjølvannet av dette rotet? Kommunestyret eller styringsgruppa?

Nå har den samme styringsgruppa tydeligvis justert målet som flertallet i kommunestyre satte seg i januar. Altså utsatt fra skolestart 2022 til desember 2022. Sett bort ifra at det er merkelig at styringsgruppa kan endre et mål som kommunestyret har satt, er det faktisk nesten komisk at de nå har forskjøvet målet med tre måneder. Hele bakgrunnen for at de (ulovlig?) sparket forrige prosessleder var jo at han synes målet «skolestart 2022» var urealistisk.

Jeg er stygt redd for at det ikke blir siste gang denne fristen må justeres. Noe annet som med stor sannsynlighet må justeres er prislappen. Hva får vi egentlig for 100 millioner i dag? Blir det kvalitet? Jeg kjenner flere som er i fasen med bygging av bolighus. Disse understreker hvor viktig det var at de fikk skrevet under på kontrakt før sommeren. Prisstigningen i markedet har vært enorm siden juni i år.

Tørr jeg spørre enda en gang, fra meg og mange med meg: Hva skjer dersom ikke idrettslaget sier ja til å bygge hall ved sitt årsmøte? Det har gått et og et halvt år!

Idrettslaget fremla i formannskap den 24. august akkurat det samme som vi har hørt fremlagt før. Det var verken ja eller nei. Ingen plan for ferdigstillelse. Altså vet vi fortsatt ingenting om den «nye» nye Ramberg skole kan gi elevene undervisning i kroppsøving.

Man kan jo begynne å spørre seg om vi med de to årene som har gått, med rot og trenering, har satt (K)kroken på døren for at vi noengang får opp en ordentlig og formålstjenlig skole på Ramberg.