Vestvågøy Frp`s leder har i flere sammenhenger forsøkt å fremstille sin potensielt nærmeste politiske samarbeidspartner i kommunestyret, Vestvågøy Høyre, som både økonomisk uansvarlig og lite kreativ med hensyn til å fremme gode og konstruktive forslag til fortsatt vekst og utvikling i Lofotens største kommune.

Begge deler er feil, og ønsker Vestvågøy Frp å få flertall for noen av sine forslag, må de også sørge for et samarbeid i kommunestyret som kan skape et flertall for de forslagene som de fremmer. Det har Vestvågøy Frp vist liten evne til. Da må også Vestvågøy Frp vurdere hvor lurt det er å konsekvent kritisere sin potensielle samarbeidspartner for nærmest total udugelighet, og fremheve egen politikk og fortreffelighet som det eneste fornuftige. Slik er det selvfølgelig ikke. Vestvågøy Frp har også en finurlig evne til å fokusere på hva prtiet er imot, men det kommer ikke alltid like tydelig frem hva Frp er for eller har som alternativer.

For Høyre, både sentralt i Stortinget, og lokalt i kommunestyret, har samarbeid over partigrensene for å finne de beste og mest holdbare politiske løsningene som står seg over tid, og gjennom skiftende politiske flertall, vært en sentral ledetråd i mange ti-år. I Stortinget har Høyre vært pådriver for dannelsen av, og ledet flere borgerlige regjeringer, med ulik politisk sammensetning. Lokalt har Vestvågøy Høyre hatt ordføreren, eller støttet valg av ordfører, med skiftende sammensetning av politiske partier som har dannet flertall i kommunestyret. Dette har skjedd ut fra erkjennelsen av at Høyre i valg ikke har oppnådd flertall alene, og for å få mest mulig gjennomslag for egen politikk må man da søke samarbeid og være villig til å inngå politiske kompromiss.

For Norge vil mange være enig i at dette har vært en suksess, og for Vestvågøy kommune vil vi påstå det samme. For tiden er ikke H med i de styrende flertallsposisjoner, hverken lokalt eller sentralt. Enhver får vurdere frem til kommende valg om dette bør fortsette, eller om det kan være lurt å avgi sin stemme slik at Høyre igjen kommer i posisjon til å inneha både ordførerposisjon og andre beslutningsposisjoner, lokalt i kommunestyret og i mer sentrale posisjoner.

For Vestvågøy Høyre vil det alltid være sentralt å føre en politikk som skaper vekst og utvikling, flere arbeidsplasser og aller helst også befolkningsvekst i kommunen. Høyre har derfor både vært pådriver til og støttespiller for de fleste større utbyggingsprosjekter i Vestvågøy de siste valgperiodene. Det vil vi fortsette med, for vekst i kommunen kommer ikke av seg selv. Den må skapes, ofte i et nært samvirke mellom private investorer og initiativtakere, og med kommunen som støttespiller og tilrettelegger. Her er det utvilsomt fortsatt relativt store forbedringsmuligheter for Vestvågøy kommune.

Avslutningsvis er det heller ikke slik som Frp av og til påstår at Vestvågøy er forgjeldet og ikke har økonomisk handlingsrom. Til sammenligning er den kommunale gjelden pr. innbygger i Vestvågøy kr. 83968,- mens vår nabo i øst, Vågan, har en gjennomsnittlig lånegjeld på kr. 146 307.- pr. innbygger. (Kilde: siste statsbudsjett). For å opprettholde og helst forbedre den økonomiske handlingsfriheten kreves det langt bedre økonomisk styring i store deler av den kommunale tjenesteproduksjonen. Også her kan det være formålstjenlig med bedre samarbeid mellom både de politiske partiene, og mellom politisk nivå og administrasjon i Vestvågøy. Det bør prioriteres i kommende periode.

Les også

Når skal Høyre våkne og bli et høyreparti, med overblikk og nøktern økonomisk politikk?