I Steinfjorden, utenom Unstad, som har en egen arealplan, er det bygget to hus i LNF-området i løpet av de siste fire årene. Begge eierne hadde en hard kamp med Vestvågøy kommune for å få tillatelse.

For den første som bygde gikk det nærmere tre år for å få disp. Ett av argumentene mot, var at det ville se ut som om at huset var sluppet fra en satellitt, og ville se ut som et fyrtårn i området. Ganske utrolig.
Kom gjerne å se hvor fint det ligger i terrenget.

Hos den andre var det bl.a. argumenter som for bratt vei inn til huset, huset passet ikke inn i terrenget osv. At vedkommende hadde en far som kjempet mot mange av de rare argumentene, gjorde at de til slutt kom i mål, og er nettopp flyttet inn i nytt flott hus.

Lene Catrin og hennes families kjemping for å få bygge på Klevstad på en gammel fjøstomt er velkjent gjennom avisene. De har gitt opp og er flyttet til Leknes

Siste i rekken er at et ungt velutdannet par med to små barn som ønsker å flytte hjem, blir nektet byggetillatelse. Det er for bratt, og for stor inngripen i terrenget hevdes det. De fikk heller 25% reduksjon i behandlingsgebyr pga for lang behandlingstid. Dette er helt sant!

Der er så bratt at det ikke er mulig som jordbruksareal. Flere par som i løpet av de siste årene har leid hus har måttet flyttet til annen kant av landet, og det var folk som ønsket å bosette seg i Steinfjorden, trist! Tenk på hva Vestvågøy kommune taper på en slik politikk.

Dette er vel klare eksempler på at vedtaket om å ta hele kommunen i bruk, absolutt ikke stemmer. Bosetting, bolyst og fritidstilbud – har det ingen verdi i Vestvågøy? Fremmer administrasjonen og politikerne bosetting og bolyst? Svaret må vel være nei, nei! Slik behandling ryktes viden om og gir Vestvågøy et negativt rykte når det gjelder mulighet for å komme hit og bosette seg i distriktet.

Dersom en har et godt navn og mye penger, ser det ut som at det ikke er noe problemer å få tillatelse til boligfelt rundt om, og særlig rundt Leknes, det samme når det gjelder industri. For disse går det veldig greit selv om det er utallige mål av dyrkbar jord som går med. Mange områder rundt om gror over og blir ikke dyrket.

Mener vi noe med det at hele kommunen skal tas i bruk til bosetting, så må det jammen vises i praksis, og ikke slik som det er i dag med at alle som vil bygge og bo i distriktene får nei.

Det kan virke som at argumentene for avslag i dag er:
Nei du kan ikke få bygge, der er for bratt, for flatt, for dypt, for høyt, for fint, for få busser, for langt til LEKNES. For, for, for, vent litt, vi jobber med å finne en ny avslagsgrunn. For vi bestemmer nemlig hvor du skal bo!

FÅ BORT SNIKSENTRALISERINGEN, OG TILRETTELEGG FOR TILFLYTNING OG BYGGING I DISTRIKTENE!