Hurtigruta og corona

Et av hurtigruteskipene utenfor Stamsund.

Et av hurtigruteskipene utenfor Stamsund. Foto:

DEL

- Våre gjesters ve og vel er alltid Hurtigrutens førsteprioritet. Derfor har vi innført en rekke tiltak for å hindre smitte av koronaviruset på våre skip. På grunn av den ekstraordinære situasjonen, implementerer Hurtigruten nye og fleksible retningslinjer for ombooking av reise, skriver Hurtigruten på sine hjemmesider.

Her er noen viktige oppdateringer:

Ombordstigning på våre skip langs norskekysten er kun tillatt for gjester som ikke har vært utenfor Norge de siste 14 dagene.

Retningslinjer for ombordstigning

  • Ombordstigning er kun tillatt for de som ikke har vært utenfor Norge de siste 14 dagene (viktig mannskap er ekskludert).
  • For reisende fra Sverige og Finland som ikke har vært i noen andre land de siste 14 dagene så gjelder disse reglene kun hvis man kom til Norge etter 17. mars 2020.
  • Vennligst merk: Alle som kommer fra utenfor Norge må i 14-dagers karantene fra deres ankomst i Norge, uansett nasjonalitet og om de har symptomer eller ei (viktig mannskap ekskludert).
  • Gjester eller mannskap, uavhengig av nasjonalitet, som innen 14 dager før ombordstigning, har hatt nær kontakt med, eller hjulpet med å ta vare på, alle som er mistenkt eller diagnostisert til å ha koronavirus, eller som for tiden er underlagt helseovervåking for mulig eksponering for koronavirus, vil ikke få lov til å gå ombord på noen av Hurtigrutens skip.
  • Inntil videre vil det ikke være mulig for ikke-reisende gjester å besøke Hurtigrutens skip mens de ligger i havn. Kun gjester som reiser med skipet er tillatt om bord.

Regjeringer og lokale myndigheter der vi opererer, inkludert Norge, har regler og begrensninger for nyankomne til landet. Dette er utenfor Hurtigrutens kontroll, og våre gjester må sørge for at de overholder inngangs- og karantenereglene.

Fra mandag 16. mars klokken 08.00, stenger den norske regjeringen grensen for alle utenlandske statsborgere som mangler oppholdstillatelse i Norge.

Noen flyreiser til Norge og andre steder der vi opererer blir kansellert. Dette er utenfor vår kontroll, og du må konsultere flyselskapet, reisebyrået og/eller forsikringsselskapet direkte.

Hurtigruten driver fortsatt kystruten langs norskekysten. Gitt den vanskelige og ekstraordinære situasjonen vil endringer oppstå. For å sikre helse og sikkerhet for gjester og mannskap, har vi i nært samarbeid med relevante myndigheter lagt begrensninger for hvilke gjester som er tillatt om bord.

For øyeblikket har vi flere ruteendringer for havner langs norskekysten. Vennligst se oppdatert ruteplan her.

For å skape trygge omgivelser om bord, har skipene våre klare og strenge hygieneprosedyrer. Alle skipene har skjerpet renholdet ytterligere og innført strenge rutiner for desinfisering av fellesområder.

Alle skipene har klare prosedyrer for hva som skal gjøres dersom vi har et sykdomstilfelle om bord.

Grunnet koronaviruset er det restriksjoner på utflukter og ilandstigning i havner for gjestene våre langs norskekysten. Situasjonen endres raskt, og de ulike havnene har ulike regler. Informasjon blir gitt fortløpende over høyttaleranlegget om bord.

Inntil videre vil det ikke være mulig for ikke-reisende gjester å besøke Hurtigrutens skip mens de ligger i havn.

Ekspedisjonsskip har profesjonelt helsepersonell om bord. Skip som seiler langs norskekysten har tilgang til norsk helsevesen.

Vi følger råd fra det norske Folkehelseinstituttet (FHI), Verdens helseorganisasjon (WHO), Det europeiske smittevernbyrået (ECDC), de amerikanske smittevernmyndighetene CDC og andre lokale helsemyndigheter der vi har skip.

Artikkeltags