Begrepet cirkulær økonomi er populært nå om dagen, Det er et viktig begrep for å lykkes med det grønne skifte. Kort sagt dreier det seg om å ta vare på ressursene og få avfall til å bli en ny ressurs i et kretsløp. Landbruket har vært en foregangsnæring i dette, all den tid møkk har vært omtalt som bondens gull. Men ikke alt avfall kan omsettes direkte på gården, da gjenbruk må være trygt. Plast er blitt et viktig materiale i moderne ensilering av gras. Dette blir levert til LAS, og omdannes til nytt materiale. Av ulike årsaker må dyr avlives, eller de dør av sykdom eller skader. For å hindre smitte blir disse dyr levert til gjenvinning hos BIOCIRK og omdannet til beinmel og fett. Alt smittestoff destrueres i prosessen og et reint beinmel benyttes som gjødsel mens fett inngår i fòrproduksjon.

Det grønne skiftet blir noen ganger framstilt som gratis. Vi opplever alle sammen at å ta vare på avfallet er viktig for å oppnå en bærekraftig utvikling. For å lykkes med dette må vi legge til rette for oppsamling, sortering og levering til godkjent behandling. Dette må skje der avfall produseres, og gjenbruk må være trygt og kontrollerbart. Hurra for bønder som tidlig oppdaget at møkk er bondens gull.