HR-sjefen oppfordrer lederne til å ta opp mulige konsekvenser av julebord: – Vi vet at det er ansatte som planlegger private arrangementer