Med hjerte for studentene og hele Nordland

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Bystyrerepresentant for Bodø Høyre svarer på kritikken av forslaget om å betale studenter for å melde flytting til Bodø.

DEL

Meninger

I går vedtok Bodø bystyre budsjett for 2019 og økonomiplan frem til 2022. I vedtaket er det fra 2020 lagt inn en ordning der studenter som studerer i Bodø, men ikke er folkeregistrert der, kan få et gode fra kommunen dersom de endrer folkeregister adresse til Bodø. Ordningen er selvsagt helt frivillig for studentene å benytte seg av. Dette er et tiltak som er innført i flere kommuner i Sør-Norge med høyere utdanning.

LES OGSÅ: Ordføreren i Vestvågøy reagerer på budsjettet i Bodø: - Det er nesten så jeg vurderer å anbefale folk å søke til Tromsø i stedet

Denne ordningen handler for Bodø Høyre først og fremst om studentenes velferd. Som boende i en kommune man ikke er folkeregistrert i, har man ikke krav på viktige tjenester som bla. fastlege.

Når denne ordningen med å få studenter til å endre folkeregisteradresse har blitt mer og mer vanlig i universitets- og høgskolebyer sørpå, fører det til at både Nordland og Nord-Norge tappes for innbyggere. Noe som igjen gjør at mange kommuner taper inntekter.

Vedtaket i bystyret innebærer at ordningen ikke vil ha effekt før i 2020. Det betyr at bystyret i løpet av 2019 skal avgjøre innretningen av tiltaket. I tråd med erfaringer fra bla. Kristiansand og Agderfylkene så har vi i Høyre tatt høyde for å begrense tilbudet til studenter som ikke kommer fra kommuner i Nordland.  I Budsjettallene for perioden 2020 – 2022 er det tatt høyde for at inntektene ikke er avhengig av studenter fra Nordland.

Dette ville kommet tydelig fram hvis de godt regisserte angrepene anført av fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) og ledelsen i Nordland Arbeiderparti hadde vært foretatt etter at saken faktisk var presentert. Istedenfor ble Ap-ordførerne i resten av Nordland beordret ut for å kritisere forslaget med store ord og skremsel, uten å ha kjennskap til Høyres faktiske forslag.

«Tidenes mest illojale handling» var blant uttalelsene fra Norvoll. Det er spesielt at denne uttalelsen kommer fra en fylkesrådsleder og et parti som har ridd kysten og distriktene i Nordland som en mare de siste årene, gjennom storstilte nedleggelser av ferge- og hurtigbåtruter, skoleklasser og tannklinikker.

Høyre har stått i sterk opposisjon til fylkesrådets tydelige prioriteringer av både ny skole og nytt fylkeshus i Bodø, samtidig som det i storskala skjæres ned på fylkeskommunale tjenester i resten av fylket.

Både Bodø og Nordland Høyre har tatt til orde for å flytte de nye arbeidsplassene som tilfaller fylkeskommunen i forbindelse med regionreformen, ut til regionsentrene i Nordland. Jeg utfordrer Bodø og Nordland Arbeiderparti til å gå inn for det samme. Det er eksempel på politikk som vil gjøre Bodø til den rause og lojale fylkeshovedstaden vi i Høyre ønsker at Bodø skal være.

AP og Tomas Norvoll forsøker å skape en sak for å overskygge både manglende evne til samarbeid i Bodø, det store politiske nederlaget som Ordfører Ida Pinnerød rammes av i budsjettarbeidet og de enormt negative konsekvensene deres politikk har for innbyggerne i hele Nordland.

Artikkeltags